Digiscience

Digiscience

Przedmiot: 
fizyka
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim

Koordynator:
Elżbieta Warzybok

Szkoły partnerskie:
Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Liepāja, Łotwa
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, Bayburt, Turcja

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://digiscience.webnode.com.tr/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34123
http://twinblog.etwinning.net/24895/

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda specjalna eTwinning na Łotwie za popularyzowanie nauczania fizyki
III miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 w kategorii dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

 • przedstawienie fizyki jako przyjaznego i potrzebnego przedmiotu nauczania;
 • zachęcenie uczniów do poznawania zjawisk zachodzących w ich otoczeniu;
 • poznanie metod nauczania oraz kultur innych krajów;
 • rozwijanie kompetencji językowych, technicznych, informatycznych, społecznych, badawczych.

Opis projektu:

Zamierzeniem projektu Digiscience było znalezienie sposobu na postrzeganie fizyki przez naszych uczniów jako przedmiotu ciekawego i potrzebnego w ich edukacji, a jednocześnie łatwego do zrozumienia. Połączenie ćwiczeń praktycznych i techniki cyfrowej wydawało się dobrym sposobem na zachęcenie młodzieży do podjęcia pracy badawczej.

W pierwszym etapie projektu poznawaliśmy swoje szkoły i miasta, zamieszczając na TwinSpace prezentacje, zdjęcia i linki do stron internetowych. Poprzez e-maile i czat uczniowie dyskutowali o swoich zainteresowaniach, natomiast nauczyciele wymieniali informacje o sposobach nauczania fizyki w swoich krajach i możliwościach technicznych pracowni fizycznych. Za pomocą narzędzi Google przeprowadziliśmy ewaluację wstępną online i ustaliliśmy trzy główne metody pracy: animacje, prezentacje i doświadczenia.

Następnie wybraliśmy działy fizyki, wokół których zorganizowaliśmy działania projektowe. Były to: materia, dynamika, energia, elektryczność i magnetyzm, światło, fale oraz astronomia. W trakcie burzy mózgów powstały też pomysły na logo naszego projektu, ostatecznie stworzone przy użyciu programu Adobe Photoshop przez stronę polską. Logo strony internetowej stanowi natomiast wspólne dzieło szkół tureckiej i łotewskiej.

(2)Każdy z uczestników projektu w szkole polskiej mógł wybrać dział fizyki i metodę pracy zgodną z własnymi zainteresowaniami i możliwościami, co zaowocowało ogromnym zaangażowaniem uczniów. Wspaniale było widzieć radość i dumę osób, których prace zostały wyróżnione poprzez umieszczenie na TwinSpace.

W drugim etapie pracy tworzono rebusy, krzyżówki, animacje i prezentacje obejmujące wybrane działy fizyki. Ważnymi działaniami były także doświadczenia, do których uczniowie najpierw stworzyli instrukcje i przygotowali zestawy doświadczalne, by w końcu je przeprowadzić. Wyniki pracy zostały udokumentowane w prezentacjach PowerPoint czy Word, a także w formie animacji czy filmików przy użyciu programu Adobe Flesh. Podczas opisu działań młodzież poznawała techniczny i naukowy język angielski. Uczniowie pracowali na zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych, a także w domach.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP roku 2011 Rokiem Jana Heweliusza i Marii Skłodowskiej-Curie polscy uczniowie oddali hołd tym naukowcom. Przy wykorzystaniu narzędzi Office Publisher wykonali kalendarze zawierające informacje i zdjęcia polskich uczonych. Partnerzy projektu zaprezentowali osiągnięcia naukowców swojego kraju. Szkoła łotewska zainteresowała nas pracami inżyniera Friedricha Zandera – pioniera astronautyki, natomiast szkoła turecka postacią fizyka Behrama Kurşunoğlu – badacza cząstek elementarnych.

Spośród uczniów ze szkół partnerskich zostali wybrani koordynatorzy projektu, którzy kontaktowali się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej lub czatu. W trakcie ich współpracy zaproponowano utworzenie wspólnej strony internetowej do kontaktów dla wszystkich uczestników projektu. Gotowa strona zawiera biblioteczkę prezentującą efekty współpracy, informacje o sposobach promowania projektu, osiągnięcia naszych szkół w ramach działań projektowych oraz komentarze osób odwiedzających. Wszyscy partnerzy, dysponując hasłem i loginem, mogli zamieszczać na niej swoje materiały.

Ekscytujące dla uczniów okazało się poznawanie wyników pracy partnerów, które były wyświetlane za pomocą tablicy multimedialnej, a następnie omawiane na lekcjach fizyki w każdym kraju. Możliwość korzystania z materiałów wypracowanych przez rówieśników z zagranicy budziła bardzo duże emocje. Młodzież polska rozwiązywała quizy przygotowane przez szkołę turecką lub zadania dotyczące dynamiki zawarte w prezentacjach uczniów z Łotwy. Porównywaliśmy wyniki doświadczalnego badania przyspieszenia grawitacyjnego Ziemi i szybkości dźwięku w powietrzu. Uczniowie odczytywali również mapy nieba nad Polską, Łotwą i Turcją, korzystając z programów online mapa obrotowa nieba i Heavens Above.

Współpracę zakończyliśmy ewaluacją projektu w postaci ankiety zawierającej pytania dotyczące osiągniętych korzyści. W skali 1-5 uczestnicy wyrazili poziom wzrostu umiejętności manualnych, językowych, informatycznych, społecznych, badawczych. Ocenili także stopień przyrostu wiedzy, zrozumienia praw fizyki i zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi. Nauczyciele dodatkowo wzięli pod uwagę umiejętności nauczania fizyki i zarządzania projektem. We wszystkich szkołach większość ocen była wysoka, co oznacza, że cele założone przez nauczycieli koordynatorów zostały osiągnięte.

Do omawiania zagadnień związanych z ruchem, energią, optyką, materią czy działaniem maszyn i urządzeń wykorzystywaliśmy prezentacje, animacje i filmy partnerów. Najważniejsza we współpracy była wzajemna motywacja: szkoła turecka zachęcała nas do tworzenia animacji, szkoła łotewska zaś do prac badawczych.

Najtrudniejsza okazała się strona techniczna projektu, czyli wykorzystywanie narzędzi TIK. Uczniowie od podstaw poznawali język HTML oraz zasady tworzenia animacji w programie Adobe Flash CS3. Nieodzowna okazała się pomoc nauczyciela informatyki, a także rówieśników ze szkoły tureckiej.

Wszyscy zauważyliśmy, że nawet słabe wyposażenie pracowni fizycznych nie stanowi żadnej przeszkody do rozwinięcia kreatywności i ciekawego nauczania fizyki.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • strona internetowa projektu, TwinSpace, Dziennik projektu;
 • prezentacje PowerPoint, filmy i animacje instruktażowe;
 • krzyżówki i rebusy, kalendarze okolicznościowe, instrukcje doświadczeń, ankiety ewaluacyjne;
 • zwiększenie zainteresowania i poziomu wiedzy z fizyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego oraz w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych;
 • wzrost umiejętności manualnych i technicznych;
 • wzrost pewności siebie, poczucia obowiązku i odpowiedzialności;
 • wzrost umiejętności planowania i wnioskowania.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Materiały wypracowane w trakcie realizacji projektu mogą służyć jako pomoc dydaktyczna nie tylko nauczycielom fizyki, ale również uczniom. Zadania projektowe podzielone zostały pod względem stopni trudności i oparte na podstawowym wyposażeniu pracowni fizycznej, dlatego też dostosowane są do poziomu wiedzy każdego ucznia i nie wymagają specjalistycznego sprzętu. Z materiałów korzystać mogą również nauczyciele innych przedmiotów, takich jak informatyka lub język angielski. Są one dostępne na stronie internetowej projektu.