Digital competence

Digital competence

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Digital competence. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie online (Webex) w dniach 1 grudnia (14:00-18:00) i 2 grudnia (9:00-14:00) 2021r. Organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning w Niemczech. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas spotkania uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 24 listopada 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning (posiadających aktywne konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących z uczniami w wieku 12-16 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 24 listopada 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy