Direkt aus…

Direkt aus…

Przedmiot: 
język niemiecki
Nazwa szkoły: 
Gimnazjum nr 11 w Częstochowie

Koordynator:
Małgorzata Czech

Strony internetowe projektu:
http://twinblog.etwinning.net/40329/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59256

Wyróżnienia i nagrody:
Nagrodę w Europejskim Konkursie eTwinning 2013 w kategorii specjalnej: język niemiecki
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Nasz projekt, realizowany w roku szkolnym 2011/2012 nosił tytuł “Direkt aus…” czyli “Bezpośrednio z … Francji, Polski, Grecji lub innego kraju europejskiego. Współpracowaliśmy ze szkołami w Grecji i Francji. Uczestnikami byli uczniowie z 2 klasy gimnazjum.

Językiem roboczym projektu był język niemiecki. Dopuszczaliśmy używanie ponadto języków ojczystych: polskiego, greckiego i francuskiego.

Celem głównym projektu było zmotywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w sposób oparty o zabawę. Ponadto nasi uczniowie nabrali doświadczenia w pracy projektowej z rówieśnikami z Francji i Grecji. Nawzajem się poznawali, aby się lepiej rozumieć i respektować swój styl życia. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami i metodami pracy w swoich szkołach rodzimych. Duże znaczenie miało przy tym pogłębianie własnego warsztatu językowego i praktycznie codzienna komunikacja z koordynatorami w języku obcym.

Założeniem projektu było wzajemne poznanie się, uzyskanie nowych informacji dotyczących naszej, szeroko rozumianej kultury, pozbycie się przesądów i uprzedzeń oraz nawiązanie przyjaźni między uczestnikami projektu. Publikowaliśmy w formie bloga i dziennika projektu krótkie informacje o naszym życiu codziennym oraz o naszych najważniejszych dziedzinach życia w formie migawek i reportaży. Wymienialiśmy się przy tym informacjami na temat naszego życia codziennego, zainteresowań, szkół, miejsca zamieszkania oraz dni i zwyczajów świątecznych. Staraliśmy się znaleźć podobieństwa i różnice między naszymi krajami partnerskimi.

Projekt łączył tematy z geografii, historii, informatyki/TIK, języka i literatury, studiów europejskich oraz sztuki. Ale głównie treści projektu były ściśle zintegrowane z podstawą programową języka obcego w gimnazjum (szkoła, życie codzienne, święta i uroczystości, życie towarzyskie, autorytety, mój kraj, moje miasto…). Stanowiło to również dodatkową powtórkę do egzaminu gimnazjalnego.

Wraz ze partnerami podzieliśmy pracę nad projektem na etapy, pozwalające nam na uzyskanie przejrzystego obrazu podjętych działań:

– oto ja – wzajemne poznanie się, list o sobie, zdjęcia uczestników, logo projektu,

– moja szkoła – plakaty dotyczące systemu szkolnictwa i skali ocen, zdjęcia szkół oraz prezentacje PPT na temat patronki, ulubionych przedmiotów i kółek zainteresowań, plakaty „Moja torba szkolna”,

– hobby – tworzenie plakatów interaktywnych – glogi dotyczące ulubionych dyscyplin sportowych oraz muzyki,

– urodziny – realizacja krótkiego filmu z wykorzystaniem typowego słownictwa, zwrotów oraz piosenek urodzinowych,

– święta, ferie i wakacje – sporządzenie tabelki ważnych świąt, zdjęcia bożonarodzeniowe, wielkanocne oraz samodzielnie wykonane kartki świąteczne dla partnerów, bieżące informacje na temat świąt narodowych, zwyczajów i obrzędów, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości szkolnych,

– moje miasto, mój kraj, moje mieszkanie – realizacja filmu na temat różnic i podobieństw między Częstochową, a Salonikami, szkołą polską, a grecką, plakaty i opisy własnego pokoju,

– polsko-grecka książka kucharska – prezentacje Prezi i PPT z dokładnymi opisami ulubionych lub charakterystycznych dla danego kraju potraw.

Projekt umożliwiał poszerzenie zagadnień o tematy, które bardziej zainteresują uczniów. Pod koniec roku szkolnego przeprowadziliśmy ewaluację dotyczącą przebiegu projektu.

Współpraca z koordynatorami (cotygodniową, a w miarę możliwość nawet częstszą) odbywała się za pośrednictwem maila, dziennika projektu, pokoju nauczycielskiego oraz bloga na Twinspace. Uczniowie byli na tyle zainteresowani kontaktami z rówieśnikami z innych krajów, że również zaglądali często na TwinSpace. Mieli przyznane uprawnienia administratora, co sprawiło, iż czuli się współodpowiedzialni za stronę projektu oraz publikowane prace. Tworzyli w duchu zdrowej rywalizacji i bardzo starali się, aby to właśnie ich materiały były najciekawsze. Komunikowali się również ze sobą za pomocą e-maila i Skypa. Spotkania grupy projektowej odbywały się raz na dwa tygodnie, ale nauczyciel koordynujący był w stałym kontakcie mailowym z uczestnikami.