Do you like Christmas? – scenariusz lekcji j. ang.  w kl. I-III

Do you like Christmas? – scenariusz lekcji j. ang. w kl. I-III

 

Cele: 

  • uczniowie utrwalą słownictwo związane z tematyką Bożego Narodzenia
  • uczniowie tworzą bardzo proste wypowiedzi według wzoru
  • uczniowie używają poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
  • uczniowie zadają pytania i udzielają odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
  • uczniowie rozwijają umiejętność rozumowania poprzez napisanie algorytmu
  • uczniowie współdziałają w grupie

Materiały: 

 

 

Plan lekcji:

1. Wprowadzenie:

Rozpocznij lekcję od prezentacji słownictwa (karty obrazkowe, przedmioty w klasie związane z Bożym Narodzeniem – Christmas tree, presents, Christmas card, Christmas wishes, Christmas carol,  glass balls, star, angel, etc.  Po powtórzeniu słownictwa przez dzieci rozwieś je po całej sali lekcyjnej. Następnie rozdaj uczniom  kartę nr 1 (wybierz wersję odpowiednią dla każdego dziecka w zależności od jego możliwości) i poproś ich aby wykonały zadanie. Polega ono na pokolorowaniu odpowiednich kratek według podanego kodu. Po wykonaniu zadania każdy uczeń prezentuje swój obrazek i głośno mówi co on przedstawia np. It is a…

 

 

2. Rozwinięcie:

Rozdaj uczniom kartę nr 2 i poproś aby przeprowadziły  przez labirynt robota do choinki. Uczniowie rysują drogę w formie strzałek (↑, →, ←, ↓).  Podczas podróży po labiryncie uczniowie muszą zbierać literki, które utworzą zdanie- Do you like Christmas?

Aby utrwalić wprowadzone słownictwo nauczyciel podchodzi do określonej karty obrazkowej i zadaje pytanie „ Do you like Christmas …..? Wskazany uczeń odpowiada „Yes I do” lub „No, I don’t”
i podchodzi do innej karty i zadaje pytanie „ Do you like Christmas…..?. i wybiera ucznia, który odpowiada na to pytanie itd.

 

 

Po powtórzeniu słownictwa zapraszasz uczniów na dywan i informujesz ich, że teraz pobawią się w robota z zadania 2 i przeprowadzą go do określonego miejsca. Dzielisz uczniów  na 4-osobowe grupy. Zadaniem każdej grupy będzie narysowanie drogi, jaką powinien przejść robot  do wybranej karty obrazkowej rozwieszonej w sali. Ponadto każda grupa przygotuje 3 pytania na które robot natknie się w trakcie podróży do danej karty. Pytania te powinny być związane z tematem lekcji.
Czas na wykonanie zadania – 15 minut

Po wykonaniu zadania następuje prezentacja rezultatów. Grupa 1 wykonuje zadanie przygotowane np. przez grupę 2, grupa 2 wykonuje zadanie przygotowane przez grupę 3 itd.

Wszyscy słuchają bardzo uważnie i analizują sposób wykonania zadania.

3. Podsumowanie:

W ramach podsumowania lekcji przygotuj dwa pudełeczka -zielone i czerwone oraz kuleczki. Poproś uczniów aby wrzucili przy wychodzeniu z klasy kulkę albo do zielonego pudełka (jeśli lekcja im się podobała) albo do czerwonego pudełka (jeśli lekcja im się nie podobała).

 

Autorka:
Bronisława Niespor

 

Inne scenariusze oraz projekty eTwinning związane z nauką programowania znajdują się w zakładce Programowanie z eTwinning.