Dodatkowa rekrutacja na seminarium kontaktowe w Warszawie

Dodatkowa rekrutacja na seminarium kontaktowe w Warszawie

Pozostało jeszcze kilka miejsc dla polskich nauczycieli na nasze seminarium organizowane w Warszawie w dniach 3-6 lipca 2014. W związku z tym przedłużamy termin zgłoszeń do dnia 21 czerwca 2014 r.

Cele seminarium:

  • poznanie programu i narzędzi eTwinning,
  • znalezienie partnera do współpracy przy realizacji projektu eTwinning o tematyce związanej z przedsiębiorczością (biznes i marketing, przedmioty zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ekonomia i ekonomika, poszukiwanie pracy i planowanie kariery zawodowej itp.),
  • rejestracja projektu.

Język seminarium: język angielski

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium, jego tematyką i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zarejestruj swoją kandydaturę pod linkiem:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/ff64420487d261d51128c69473a5446e

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • nauczyciel gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, każdej specjalności,
  • rejestracja w Programie;
  • osoba początkująca w programie eTwinning;
  • udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning (seminarium kontaktowe lub warsztaty doskonalenia zawodowego – PDW) po raz pierwszy.

Zakwalifikowani niezarejestrowani w Programie uczestnicy muszą dokonać stosownej rejestracji po otrzymaniu e-maila potwierdzającego udział w seminarium.

Seminarium rozpocznie się po południu 3 lipca i zakończy się w godzinach rannych 6 lipca 2014. Każdy z zakwalifikowanych uczestników powinien wziąć ze sobą laptop z możliwością podłączenia do Internetu.

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Proszę zapoznać się z zasadami finansowania udziału w spotkaniach międzynarodwych.

Dodaj komentarz