Does the earth have borders? Migration and Human-Rights

Does the earth have borders? Migration and Human-Rights

 

Przedmiot:
etyka, nauki społeczne

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy

Koordynatorzy:
Joanna Lisewska

Szkoły partnerskie:
BAŞKENT ANADOLU LİSESİ (Turcja)
Liceo Scientifico “G. Marconi” (Włochy)
2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης (Grecja)
Hebbelschule (Niemcy)
Lycée de Grombalia (Tunezja)
Obszary tematyczne:
etyka, nauki społeczne, obywatelstwo, europeistyka, filozofia, prawo, historia, geografia, religioznawstwo

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/9984/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat europejskiego konkursu 2017 – kategoria Nagroda Śródziemnomorska
I miejsce w krajowym konkursie eTwinning w Niemczech – kategoria wiekowa 16-19 lat

 

Celem współpracy było wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i wrażliwość w kontekście nowej fali imigracji w Europie. Nauczyciele chcieli przygotować swoich podopiecznych na powitanie imigrantów bez przejawów dyskryminacji czy ksenofobii.  Zachęcali ich więc do czytania, oglądania wiadomości, interesowania się sytuacją migracji i wyrażania własnych opinii. Wśród zalecanej prasy były nie tylko krajowe czy lokalne materiały, ale również wydawnictwa zagraniczne. Podczas dyskusji na przeczytane tematy poddawali krytycznej analizie przedstawione rozwiązania, sytuację i atmosferę panujące wokół migracji.

Aby poznać lepiej fenomen migracji, zdobyć szerszą perspektywę dla bieżącej sytuacji, od podstaw studiowali historię Środkowego Wschodu, czytali fragmenty Odysei i Eneidy,  analizowali literaturę i zagadnienia filozoficzne.

Efektem intensywnej współpracy i nieustannej komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami jest e-magazyn z tekstami uczniów i wywiadem z imigrantem z Mali – włoscy partnerzy mieli okazję współpracować z lokalnymi organizacjami i przeprowadzić wywiad z Malijczykiem mieszkającym w ich mieście.

Praca w międzynarodowych grupach, dyskusje z zagranicznymi partnerami sprawiły, że lekcje języka angielskiego stały się bardziej interaktywne. Żywa komunikacja i zróżnicowane aktywności pomogły w widoczny sposób rozwinąć umiejętności językowe uczestników projektu.

Do współpracy i komunikacji partnerzy wykorzystywali liczne narzędzia TIK. Poznawali nowe rozwiązania, doskonalili umiejętność pracy zespołowej. Często jednak pracowali indywidualnie ucząc się odpowiedzialności za swoje działania. Zróżnicowane aktywności wzmocniły ich pewność siebie, umiejętność wypowiadania się i poszerzyły ich horyzonty. Początkowo wszystkie aktywności prowadziły do nauki języka angielskiego w autentyczny i wartościowy sposób wspólnie z europejskimi kolegami, aby wypracować wspólne materiały końcowe, ale interdyscyplinarny charakter projektu pozwolił również na wzbogacenie ich wiedzy z zakresu historii, filozofii, literatury i zagadnień socjologicznych.

Projekt był silnie zintegrowany ze szkolnym curriculum. Wiele aktywności uczniowie realizowali w szkole podczas lekcji przedmiotów wchodzących w tematykę projektu – taka forma pracy pozwoliła na realizację zajęć w ciekawy, motywujący i innowacyjny sposób.

Cały projekt został podzielony na etapy:

 1. Wprowadzenie – poprzez wspólnie edytowany padlet partnerzy poznali się nieco lepiej pisząc o sobie, swoich zainteresowaniach, szkołach. Poznawali się lepiej dzięki dyskusjom na forum i wymianom maili.
 2. Dom – uczniowie wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem słowa dom.
 3. Odyseja i Eneida – uczniowie czytali fragmenty tych dzieł i dzielili się swoimi interpretacjami tekstu.
 4. Kosmopolityzm i Projekt Wieczystego Pokoju Immanuela Kanta – omawianie pojęć.
 5. Międzynarodowe drużyny – uczniowie sformowali zespoły międzynarodowe i zajęli się tematami, które sami wybrali.
 6. Logo – wspólnie opracowali projekty logo współpracy wykorzystując różne techniki i narzędzi TIK.
 7. Teksty – opracowane w grupach i indywidualnie materiały zamieszczano na wspólnych stronach TwinSpace i kolejnym padlecie.
 8. Komentarze – uczniowie komentowali wzajemnie swoje tematy, pracy, teksty na forum starając się konstruktywnie przekazywać uwagi i opnie. Mieli również możliwość spotkania się podczas wideokonferencji.
 9. Wywiad – włoscy uczniowie przygotowali wywiad z imigrantem mieszkającym16 w ich mieście.
 10. e-Magazyn – partnerzy zebrali teksty i wydali w formie e-publikacji.
 11. Ewaluacja – podsumowanie działań i ich efektów (padlet i Google docs).

 

Współpraca była doskonałą okazją do poznania kolegów z innych krajów, komunikacji i wspólnej nauki. Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe w naturalny sposób – było interaktywnie i ciekawie.

Dla mnie ten projekt był wprowadzeniem do społeczności eTwinning. Nauczyłam się jak pracować na TwinSpace i jak korzystać z narzędzi TIK. Stałam się bardziej pewna siebie w pracy z nowoczesną technologią, ale co ważniejsze nawiązałam kontakt z wyjątkowymi nauczycielami i nauczyłam się wiele czerpiąc z ich doświadczenia.

Za największy sukces uznaję jednak, że uczniowie potraktowali temat poważnie demonstrując wrodzoną mądrość i wrażliwość.

Dla szkoły również było to cenne doświadczenie, ponieważ nawiązaliśmy bliższą współpracę ze szkołami z Europy i Tunezji otwierając się na międzynarodowe projekty.

Koordynatorka

Wszystkie materiały powstałe w wyniku pracy nad projektem dostępne są na jego TwinSpace.