Doroczna konferencja eTwinning 2015

Doroczna konferencja eTwinning 2015

Tegoroczna europejska konferencja eTwinning to spotkanie 500 nauczycieli i edukatorów z 40 krajów Europy i nie tylko.

Uczestniczyły w niej osoby, które zawodowo zajmują się podnoszeniem jakości edukacji w swoich krajach. Spotkać można było  zarówno ambasadorów eTwinning oraz nauczycieli zasłużonych dla Programu, jak również nowych eTwinnerów.

Konferencja eTwinning to spotkanie ludzi różnych kultur, tradycji i języków. Ale można było zauważyć coś, co łączyło wszystkich uczestników. To wiara w ideę eTwinning – łamanie stereotypów, otwartość na dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, uczenie się od siebie.

Niektórzy uczestnicy spotkali tu po raz pierwszy, twarzą w twarz, swoich partnerów z projektów. Pozytywne emocje towarzyszyły eTwinnerom na każdym kroku.

Po inspirujących wystąpieniach rozpoczynających konferencję (m.in. Martine Reichert z Komisji Europejskiej, David Kerr z Uniwersytetu w Bristolu i Rafaelle Salinari z Uniwersytetu w Bolonii) można było wziąć udział w grze miejskiej, która odbyła się w centrum Brukseli. W czasie wspólnego rozwiązywania zadań z wykorzystaniem tabletu udało się zintegrować międzynarodowe grupy.

W centrum zainteresowania znajdowały się warsztaty edukacyjne. Uczestnikom zaoferowano cały wachlarz warsztatów, w tym liczne komputerowe. Tematyka warsztatów była bardzo zróżnicowana i obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: zanurz się w technologii, kodowanie, wykorzystanie tabletów w projektach eTwinning, czynne obywatelstwo, uczenie się przez działanie i wiele, wiele innych.

Podczas sesji Teachers Exchange nauczyciele z Europy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz prezentowali działania godne upowszechnienia. W tej sesji troje nauczycieli z Polski przedstawiło swoje inspirujące prezentacje:

– Małgorzata Garkowska z Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu – Different ways of communication and collaboration in eTwinning projects with the use of  Tricider (voting), Socrative – response system, PowToon (animations), Popplet (mind maps);

– Michał Siwkowski z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie The use of computer games in foreign language teaching and the concept of gamification;

– Mariusz Biernat z Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie – Learning by doing – the “Deutsch Plus” project.

W innej sesji przedstawiono najlepsze projekty eTwinning nagrodzone w konkursie europejskim, a wśród nich projekt Art connects us, który zaprezentowała Beata Lenartowicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

Wśród warsztatów prowadzonych przez nauczycieli z Polski znalazł się także warsztat ICT tools in science projects przygotowany przez Jolantę Grzywnowicz z Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach.

Wszystkie prezentacje spotkały się z entuzjazmem i dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów.

Atmosfera intensywnej pracy widoczna była nawet podczas przerw. Nauczyciele żywo komentowali, wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami w kwestii konferencji, szkoleń. Słowa ciągły rozwój zawodowy nabrały nowego i praktycznego znaczenia.

Dodaj komentarz