Dwustronne seminarium kontaktowe

Dwustronne seminarium kontaktowe

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na dwustronne seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie Krajowe Biuro eTwinning oraz Partnerstwo Odra (czytaj więcej nt. partnerstwa) i odbędzie się w dniach 6-8 października 2016 w Berlinie.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności uczących w grupie wiekowej uczniów 10-16 lat.

Spotkanie będzie prowadzone w języku niemieckim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący z uczniami w wieku 10-16 lat;

2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum komunikatywnym;

5. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w międzynarodowych wydarzeniach eTwinning.

Na seminarium zapraszamy przede wszystkim nauczycieli z województw objętych Partnerstwem Odra (Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie). W miarę dostępności miejsc,  kwalifikowani będą również nauczyciele z pozostałych regionów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 sierpnia 2016.

W wyniku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja została zakończona w dniu 1 sierpnia 2016 o godzinie 14:20

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz