Dziedzictwo kulturowe – pomysł na projekt

Dziedzictwo kulturowe – pomysł na projekt

Elementy dziedzictwa kulturowego od początku eTwinning stanowią podstawę znacznej liczby projektów. Porównywanie tradycji świątecznych, legend, zwyczajów, regionalnych przysmaków to najpopularniejsze aktywności budzące entuzjazm i zainteresowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Według badań Eurobarometru, 9 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe powinno być jednym z przedmiotów uczonych w szkole. Obchodzony obecnie rok dziedzictwa kulturowego ma na celu podkreślenie wagi tego tematu oraz zachęcenie do odkrywania jego elementów, zarówno na europejskim, jak i lokalnym poziomie oraz wzbudzenie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.

Jeśli chcielibyście rozszerzyć swoje działania o zagadnienia związane z tym tematem zapraszamy do zapoznania się konspektami przygotowanymi przez dr Rafała Mazura. Znajdziecie tu wiele ciekawych i oryginalnych pomysłów dla różnych grup wiekowych, które łatwo włączyć do projektu lub potraktować jako rozwinięcie lekcji:

  • Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna – W jaki sposób w życiu funkcjonują zabobony i przesądy oraz jaki jest właściwy sposób ich traktowania. Zdobywając wiedzę o przekonaniach popularnych w Polsce i na całym świecie uczniowie zauważają podobieństwo w zachowaniu wszystkich ludzi.
  • Strach się bać – Jak funkcjonują teksty kultury opisujące grozę. Uczniowie poprzez dyskusję, poznanie nowych tekstów oraz stworzenie własnych dzieł uczą się szacunku wobec przeszłości, a także odkrywają mechanizmy używane przez twórców w celu wywołania lęku w czytelnikach. Projekt dotyka również zasadności tworzenia tego typu utworów.
  • Dlaczego inność budzi strach – Inność i indywidualizm nie są niczym złym, wręcz wzbogacają społeczeństwo. Uczniowie w trakcie pracy nad projektem zauważają, iż każda osoba wyróżniająca się wśród innych kieruje się odwagą i próbuje przekazać pewien komunikat.
  • Dawno, dawno temu – Jak w kulturze funkcjonują legendy, które dla każdej społeczności stanowią bardzo ważny element dziedzictwa kulturowego? Tworzenie własnych opowieści wykorzystuje wiedzę uczniów z zakresu historii, języka ojczystego, plastyki i muzyki. Całość kończy się wspólnym przedsięwzięciem z udziałem publiczności.
  • Nakręćmy się na… film – W jaki sposób można wykorzystać istniejące już teksty dziedzictwa kulturowego w tworzeniu nowego tekstu kultury? Efektem zajęć ma być scenariusz filmu bazujący na wydarzeniach przedstawionych w przygotowanych przez nauczyciela materiałach.

Konspekty znajdziecie w sekcji DZIEDZICTWO KULTUROWE

Wszystkie przedstawione tu pomysły projektów eTwinning zostały zbudowane na podstawie schematu tworzenia lekcji, gdyż w ten sposób mogą one być realizowane zarówno przez jedną szkołę jak i w porozumieniu z zagranicznymi partnerami.
Oczywiście zarówno czas jak i sposób realizacji każdego z nich zależy od intencji opiekunów, zainteresowań uczestników, a także złożoności projektu i przewidywanego efektu finalnego.
Elementem przyświecającym wszystkim pomysłom jest chęć stworzenia nowych tekstów kultury w oparciu o już istniejące. Taki sposób pracy daje bowiem młodzieży większą szansę na lepsze poznanie omawianych dzieł.

Autor konspektów: dr Rafał Mazur – Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie