Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu od 2004 roku służy propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem DBI w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka.

DBI 2018 obchodzony będziemy 6 lutego pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci.

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Co roku, w ramach obchodów DBI podejmowane są różnorodne działania. Jedną z aktywności jest organizacja konferencji, adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi.Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl (formularz jest aktywny do końca lutego danego roku). Stałym elementem obchodów DBI jest także konkurs na najciekawszą inicjatywę. Aby wziąć w nim udział najpierw należy zgłosić swoją inicjatywę przez wspomniany formularz, a następnie do końca marca 2018 r. przesłać sprawozdanie ze zorganizowanej akcji (szczegóły na stronie organizatora).

Dodatkowo lokalni organizatorzy DBI otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych pomocnych w organizacji obchodów. Pakiet zostanie przesłany na adres podany podczas rejestracji inicjatyw. Warunkiem otrzymania przesyłki z materiałami jest zarejestrowanie inicjatywy na stronie DBI.pl do 20 lutego 2018 r. Do Waszej dyspozycji są również dostępne bez ograniczeń materiały edukacyjne online.

Wszystkie zrealizowane inicjatywy zostaną potwierdzone odpowiednim certyfikatem.