e-cultural kaleidoscope

e-cultural kaleidoscope

Przedmiot: 
język angielski
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej

Koordynator projektu:
Renata Wojtaś

Szkoły partnerskie:
CEIP La Jurada, San Isidro-Granadilla de Abona, Spain – Canary Islands
oraz szkoły z: Grecji, Rumunii, Turcji, Słowacji, Łotwy, Litwy, Bułgarii,
Wielkiej Brytanii i francuskiej Gwadelupy

Język projektu:
angielski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p82157

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce i nagroda Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany w konkursie europejskim 2014.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Cele projektu:
– kształtowanie świadomości kulturowej i porozumienia pomiędzy różnymi narodami;
– rozwijanie postawy obywatelskiej,ciekawości świata, poszanowania tradycji i kultury narodu własnego, jak i innych;
– uczenie tolerancji i szacunku względem innych ludzi;
– motywowanie do nauki języka angielskiego;
– doskonalenie sprawności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.

Opis projektu: 

Tytuł projektu „e-cultural kaleidoscope” przypomina nam o podobieństwach między Europą, która stanowi mozaikę różnorodnych kultur a kalejdoskopem, dzięki któremu można zobaczyć piękne, wielobarwne, zmieniające się wzory. W naszym projekcie symbolizuje on bogactwo kultur, które wspólnie tworzą niezwykły obraz.

Ciekawy pod względem położenia geograficznego zespół uczestników projektu stworzył niezwykłą okazję do poznania i porównania krajów europejskich, ale także miejsc tak odległych, jak Wyspy Kanaryjskie czy egzotyczna francuska Gwadelupa na Karaibach. Mieliśmy możliwość zapoznać się z odmiennym folklorem oraz tradycjami.

Po przedstawieniu szkół oraz miejsc zamieszkania przystąpiliśmy do realizacji kolejnych zadań z nadesłanych drogą pocztową i elektroniczną materiałów przygotowaliśmy w szkołach wystawy poświęcone projektowi. Kolejnym zadaniem było poznanie budowy kalejdoskopu i samodzielne wykonanie tego urządzenia optycznego. Następnie wielobarwne wzory posłużyły jako inspiracja do stworzenia logo nawiązującego do różnorodności Europy.

Jako że kultura to pojęcie bardzo szerokie, w naszym projekcie postanowiliśmy skupić się na trzech głównych tematach: muzyce, sztuce i kuchni. Nazwaliśmy je kolejno: kalejdoskop muzyczny, kalejdoskop sztuki i kalejdoskop kulinarny. W ramach kalejdoskopu muzycznego każda ze szkół zaprezentowała melodie i tańce charakterystyczne dla swojego kraju. Wśród nich były piosenki śpiewane przy akompaniamencie instrumentów ludowych i występy tancerzy ubranych w barwne stroje.

Poszczególne zespoły prezentowały sztukę własnego kraju, naśladowały jej twórców, a także stworzyły w swoich placówkach mural ukazujący charakterystyczne elementy każdego z krajów partnerskich.

Poznaliśmy również nasze szkoły partnerskie „od kuchni”. Na własne oczy zobaczyliśmy, jak koledzy różnych narodowości przygotowują dania typowe dla swoich państw. W miarę rozwoju projektu dodane zostało kolejne zadanie: kalejdoskop językowy, w ramach którego uczyliśmy się od siebie podstawowych słów i zwrotów w różnych językach.

Wideokonferencje i spotkania na platformie TwinSpace sprawiły, że uczestnicy projektu zbliżyli się do siebie, tworząc jedną wielką grupę przyjaciół. W swoich rozmowach na czacie uczniowie dyskutowali między innymi na temat współczesnej muzyki, swoich zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu, ciekawych miejsc, które widzieli lub chcieliby odwiedzić w przyszłości. W zakładce zatytułowanej „news” na bieżąco zamieszczane były również informacje o aktualnych wydarzeniach z życia szkół. Uczciliśmy również Międzynarodowy Dzień Tańca, z okazji którego przygotowaliśmy razem specjalny teledysk odtańczony przez wszystkich uczestników naszego projektu. Jako podsumowanie powstała książeczka w wersji elektronicznej prezentująca historię naszej współpracy.

Projekt „e-cultural kaleidoscope” realizuje założenia zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, a w szczególności dotyczące posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz porozumiewania się w językach obcych. Promuje pozytywną wartość różnorodności kulturowej, wskazując dialog międzykulturowy jako gwarancję pokoju. Uczniowie zostali zachęceni do wykazywania zrozumienia i pokonywania granic etnicznych, by w ten sposób tworzyć lepszy świat, a wspólna praca i kontakty z rówieśnikami z innych krajów były dla nich niezapomnianym doświadczeniem.

Projekt był równie barwny jak wzory w dziecięcym kalejdoskopie i wprowadził mnóstwo koloru w codzienne życie szkoły.Wspólna nauka i zabawa przyniosła uczniom wiele korzyści, dlatego postanowiliśmy kontynuować współpracę i zgłębiać wiedzę o kulturach różnych krajów.

Osiągnięte rezultaty:

– publiczna TwinSpace (stanowiąca zbiór fotografii, nagrań wideo, ilustracji, pokazów slajdów i prezentacji  przedstawiających wybrane aspekty kultury poszczególnych krajów);
– przyrost wiedzy na temat różnych krajów Europy;
– zainteresowanie nauką języków obcych;
– wykształcenie postawy otwartej na świat oraz szacunku i tolerancji wobec wszystkich ludzi różnych ras, religii, a także osób niepełnosprawnych.

– poznanie nowych narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
– wzrost kompetencji kluczowych, a w szczególności: porozumiewania się w językach obcych, kompetencji informatycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturowej.

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie: narzędzia dostępne na TwinSpace, chat, e-mail, forum, blog, MP3, PowerPoint, Prezi, Picassa, Skype, YouTube, Voki, Glogster, Movie Maker, edytory tekstu, grafiki, wideo, Google Docs, wideokonferencje.