e-ferie 2014

e-ferie 2014

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące programu eTwinning i jego narzędzi. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą rozpocząć współpracę w ramach programu eTwinning.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 (dogodny dojazd z dworca PKP i PKS). Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 3 godziny. W formularzu zgłoszeniowym jest możliwość wyboru jednej bądź kilku preferowanych dat szkolenia z następujących propozycji:

  • 21 stycznia, wtorek, godz. 10.00
  • 29 stycznia, środa, godz. 12.00
  • 03 lutego, poniedziałek, godz. 10.00
  • 14 lutego, piątek, godz. 12.00
  • 19 lutego, środa, godz. 10.00
  • 27 lutego, czwartek, godz. 12.00

Na każde szkolenie możemy zaprosić maksymalnie 15 osób. Podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Nie zwracamy kosztów dojazdu na spotkanie.

W programie szkolenia jest przewidziana rejestracja w programie eTwinning, poznanie oferty programu i jego możliwości oraz praktyczne wykorzystanie dostępnych narzędzi internetowych do poszukiwania partnerów, utworzenia projektu i jego realizacji.

Po zakończeniu spotkania każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl) – tel. 022 46 31 224.