e-Safety First

e-Safety First

Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego

Koordynator:
Iwona Jodłowska

Szkoły partnerskie:
Athénée Royal Agri Saint-Georges, Belgia
IES El Majuelo, Hiszpania
ITSSET “Emanuela Loi”, Włochy
Szinyei Merse Pál Gimnázium, Węgry

Obszary tematyczne:
informatyka, języki obce

Języki:
niemiecki

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/77453/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

 

Bezpieczeństwo w użytkowaniu TIK i cyfrowe obywatelstwo to kluczowe kwestie wpływające na nasze codzienne życie i rozwój przyszłych obywateli w globalnym świecie. Podstawowym zadaniem projektu było uświadomienie młodzieży nie tylko wielkiego potencjału, ale także niebezpieczeństw wynikających z korzystania z nowoczesnej technologii. Zmagając się z problemami, na które nie ma odpowiedzi w podręcznikach, uczniowie eksperymentowali z metodologią “uczenia się przez współpracę” analizując własne postępowanie jako użytkowników technologii, porównując nawyki swoje i rówieśników w krajach partnerskich, analizując wyniki i szukając rozwiązań w sposób kooperatywny. Ta metodologia wyraźnie pokazała im, że uczenie się nie odbywa się poprzez zwykłe powtarzanie treści, ale że niezbędne jest znalezienie i aktywizacja osobistych strategii rozwoju.

 

Stała komunikacja zarówno uczniów jak i nauczycieli była podstawą realizacje tego projektu. Odbywała się zarówno asynchronicznie, z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi internetowych, jak również podczas czatów na żywo.

TwinSpace projektu była głównym miejsce spotkań i pracy. Tu realizowano niemal wszystkie aktywności:

 • Poznajemy się (powstały profile, posty na forach partnerskich, forum)
 • Tworzenie netykiety obowiązującej w projekcie
 • Poznawanie pojęć w języku angielskim opisujących różne zagrożenia cyfrowe – utworzenie wspólnego słownika terminów, analiza materiału filmowego i TED talks, wymiana poglądów i różnych punktów widzenia na temat zagrożeń związanych z tym jak młodzież wykorzystuje TIK w życiu codziennym .
 • Przeprowadzenie i opracowanie badania ankietowego na temat cyfrowych nawyków i świadomości nastolatków w szkołach partnerskich (zebrano ponad 400 odpowiedzi)
 • Faza kreatywna – promowanie krytycznego i odpowiedzialnego korzystania z ICT: praca w międzynarodowych zespołach, podczas której powstały filmy, prezentacje, infografiki, gry interaktywne
 • Reakcja i ocena produktów końcowych poszczególnych drużyn
 • Ostateczna refleksja, ocena pracy w projekcie i pożegnanie.

Nauczyciele regularnie komunikowali się za pośrednictwem notesu nauczycielskiego, dziennika projektu, dokumentów Google i bardzo częstych wiadomości e-mail – planując projekt, monitorując poczynania uczniów i oceniając postępy projektu.

Do realizacji zadań wykorzystano szereg kreatywnych metod:

 • Flipped learning – uczniowie przeanalizowali niektóre zasoby, filmy lub teksty w domu, a następnie pracowali w klasie, w parach lub grupach.
 • Wspólne uczenie się – praca zespołowa z podziałem ról i zadań, mająca na celu promowanie przejęcia odpowiedzialności i pewności siebie.
 • Myślenie projektowe: schemat: zdefiniuj problem; opracuj kreatywne rozwiązania; wypracuj produkty końcowe i testuj skuteczność wykonanej pracy.
 • Burza mózgów i aktywne badania –  przygotowanie odpowiednich pytań do ankiety analitycznej w szkołach partnerskich.
 • CLIL –  cyfrowe treści obywatelskie opracowane w języku angielskim.
 • Podejście skoncentrowane na uczniu – zachęcanie do autonomii, inicjatywy, kreatywności i wyrażania siebie, uczniowie samodzielnie podejmują decyzje i tworzą treści.

Praca nad projektem dała możliwość realizacji celów językowych i pozajęzykowych, rozwoju zarówno wszystkie cztery umiejętności językowych nauczania języka obcego, jak i kompetencji kluczowych wskazanych przez podstawę programową dla IV etapu edukacyjnego.

Zastosowanie nowych i atrakcyjnych narzędzi i aplikacji, zarówno w celu dyskusji i współpracy, jak i do tworzenia produktów multimedialnych, podniosło atrakcyjność projektu. Skuteczna komunikacja i współpraca w zespołach międzynarodowych podnosiła wiarę we własne możliwości językowe, a stworzone i zaprezentowane innym klasom prace wzbudziły w uczestnikach poczucie dumy i zadowolenia.

Posiadanie prawdziwej międzynarodowej publiczności rówieśników w czterech krajach partnerskich sprawiło, że praca studentów stała się bardziej znacząca i przyniosła poprawę w zakresie skuteczności komunikowania się i umiejętności cyfrowych.

Projekt otworzył uczniom oczy i pozwolił spojrzeć krytycznie na nowe technologie wszechobecne w ich życiu codziennym. Niektórzy przekonali się ze zdziwieniem, że są uzależnieni od smartfona.

Koordynatorka