Tydzień z e-Safety

Tydzień z e-Safety

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs na temat bezpieczeństwa w sieci skierowany jest do nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają najpopularniejsze formy aktywności w Internecie i związane z nimi zagrożenia. Dowiedzą się, jakie są przyczyny i skutki uzależnień od nowych mediów. Poznają zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej. Otrzymają bogaty zestaw materiałów edukacyjnych, które mogą wykorzystać podczas pracy z uczniami.

W module 1 uczestnicy otrzymają informacje o najczęściej występujących zagrożeń, na które narażeni są uczniowie oraz podpowiedzi, jakie podstawowe działania profilaktyczne można podjąć, aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu mieli z nimi kontakt i gdzie mają zgłaszać sytuacje niebezpieczne. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1 i Zadanie 2.

Moduł 2 przybliży tematykę przyczyn, objawów i skutków uzależnienia od mediów elektronicznych. Uczestnicy otrzymają wskazówki, jakie działania profilaktyczne może podjąć nauczyciel/szkoła w tym zakresie. Wykonają obowiązkoweZadanie 3 i Zadanie 4.

W module 3 uczestnicy poznają podstawowe informacje dotyczące ochrony wizerunku, tożsamości, prywatności i danych. Przyjrzą się bliżej zagadnieniom własności intelektualnej oraz dbania o wizerunek i ochronę danych. Uzyskają niezbędną wiedzę dotyczącą możliwych zagrożeń w serwisach społecznościowych i dowiedzą się, jakie działania profilaktyczne mogą podjąć, aby przygotować uczniów do bezpiecznego korzystania z takich serwisów. Wykonają obowiązkowe Zadanie 5 iZadanie 6.

Moduł 4 dostarczy uczestnikom przykłady cennych materiałów dydaktycznych na temat zagrożeń w Internecie, np. wybrane ćwiczenia przygotowane na platformie LearningApps, przykładowe materiały filmowe, kursy online, wykaz serwisów o bezpieczeństwie dedykowanych zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom. Otrzymają także zebrane wartościowe infografiki i inne materiały edukacyjne wyszukane w sieci Internet (scenariusze zajęć, poradniki itp.).Wykonają obowiązkowe Zadanie 7.

Moduł 5 poświęcony jest poznaniu najczęściej występujących zagrożeń naszego komputera podłączonego do Internetu. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje złośliwego oprogramowania i jak wydatnie ograniczyć ryzyko związane z podłączeniem komputera do sieci, stosując właściwe zabezpieczenia. Wykonają obowiązkowe Zadanie 8.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 6.

Cele kursu:

 • poznanie najpopularniejszych form aktywności w sieci Internet oraz związanych z nimi zagrożeń
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli w obszarze podnoszenia wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych, prawem każdego człowieka do prywatności
 • nabycie umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie i tworzenia materiałów własnych
 • kształcenie nawyku poszanowania praw autorskich
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 8 obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Zagrożenia w Internecie

 • Cyberprzemoc
 • Niebezpieczne kontakty
 • Niebezpieczne treści
 • Cyberprzestępstwa
 • Seksting
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2

2. Nadużywanie Internetu i uzależnienie od nowych mediów

 • Nadużywanie Internetu i nowych mediów przez dzieci i młodzież
 • Uzależnienie od mediów elektronicznych
 • Zadanie 3
 • Zadanie 4

3. Ochrona prywatności i danych. Własność intelektualna

 • Ochrona prywatności i danych
 • Ankieta realizowana w ramach programu GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”
 • Portale społecznościowe
 • Własność intelektualna
 • Zadanie 5
 • Zadanie 6

4. Materiały

 • Ćwiczenia przygotowane na platformie LearningApps
 • Przykładowe materiały filmowe
 • Kursy online
 • Ważne serwisy
 • Infografiki do wykorzystania
 • Różne materiały edukacyjne
 • Zadanie 7

5. Bezpieczeństwo komputera

 • Typy złośliwego oprogramowania
 • Serwis Bezpieczny PC
 • Informacje o zabezpieczeniach i bezpiecznym korzystaniu z komputera
 • Kontrola rodzicielska
 • Porady w Biuletynie OUCH!
 • Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej
 • Łatwe hasło to złe hasło. Myślenie nie boli.
 • Porządkujemy przeglądarkę
 • Wszystko o ciasteczkach – serwis
 • Zadanie 8

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Z uwagi na bogaty materiał zawarty w poszczególnych modułach kursu, uczestnik powinien zarezerwować codziennie minimum 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania w określonej kolejności.

Autorem kursu jest pan Adam Stępiński.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl