Early Childhood Education & Care

Early Childhood Education & Care

Zapraszamy na międzynarodowe szkolenie online Early Childhood Education & Care organizowane przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022r.  w godzinach popołudniowych. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Do 6 marca 2022r. czekamy na zgłoszenia nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning,
  • pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 6 marca 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy