ECO-logical & Trendy

ECO-logical & Trendy

 

Koordynator:
Marcin Hościłowicz – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Kraje partnerskie:
Turcja i Hiszpania

Obszary tematyczne:
biologia, informatyka/TIK, geografia, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace

Nagrody i wyróżnienia:

 

Głównymi pytaniami postawionymi uczestnikom projektu były: W jaki sposób można podnieść świadomość konsumentów przy kupowaniu ubrań? Jak zachowania konsumentów w odniesieniu do kupowania ubrań wpływają na środowisko naturalne, zasoby wody, czyste powietrze, warunki pracy w fabrykach produkujących ubrania

Projekt zakładał realizację alternatywnych form tworzenia mody, wykorzystanie ubrań używanych, twórcze wykorzystanie odzieży Podejmowane działania służyły poznaniu zarówno kwestii ekologicznych, ekonomicznych, kulturowych, jak i rozwinięciu kompetencji językowych oraz technicznych.

Partnerzy pracując w międzynarodowych drużynach konsekwentnie realizowali wspólnie opracowany plan działania:

 • Opracowanie ankiety: Dlaczego potrzebujemy ubrania? Uczniowie pracowali razem nad pytaniami oraz wynikami zebranymi wśród uczestników projektu.
 • Wspólne oglądania filmu The True Cost oraz How clothes fashion contributes to the global warming i wstępna dyskusja na temat wpływu produkcji ubrań na zmiany klimatyczne.
 • Badania: cena jednego T-shirtu i pary nowych dżinsów w markowych sklepach i porównanie z ceną 1 używanego T-shirtu 1 pary używanych dżinsów (wyniki zbierano we wszystkich partnerskich krajach).
 • Wideokonferencje i dyskusja na temat zebranych wyników oraz wad i zalet nowych i używanych ubrań, kosztów produkcji nowej odzieży, wkładu pracy i siły nabywczej w produkcji ubrań, wpływu produkcji ubrań na stan ekologiczny poszczególnych obszarów ( m.in. Morze Aralskie).
 • Pisanie listów do producentów ubrań z prośbą o przedstawienie polityki ekologicznej, polityki zatrudnienia oraz zrównoważonego wzrostu i rozwoju.
 • Konkurs na logo i plakaty promujące projekt.
 • Przygotowanie t-shirtów do nadruku logo projektu promującego ideę świadomych zakupów.
 • Stworzenie wirtualnego bazaru do wymiany ubrań pomiędzy uczestnikami projektu.
 • Przygotowanie ulotek promujących świadome zakupy ubrań.
 • Tworzenie gazetki online przedstawiającej ideę projektu oraz poszczególne działania projektowe.
 • Promowanie świadomej konsumpcji i zakupów ubrań w kontekście zmian klimatycznych poprzez akcje informacyjne w mediach społecznościowych, telewizji lokalnej, stronach szkół oraz stronach szkół partnerskich.

Projekt realizowany był w okresie pandemii i mimo przejścia szkół na nauczanie zdalne nie wpłynęło to negatywnie na realizację projektu, a wręcz dało uczniom nowe możliwości rzetelnej realizacji założeń projektu, efektywnych kontaktów z innymi uczestnikami.

Ten projekt dał uczniom motywację do działania, chęć pogłębiania wiedzy oraz pobudził wzajemną ciekawość na temat kultury, obyczajów, życia codziennego krajów partnerskich. Dał uczniom poczucie bycia razem w trudnym okresie tzw. pierwszej fali pandemii i zamknięcia w domach. Uczniowie i nauczyciele dawali i otrzymywali od siebie nawzajem olbrzymie wsparcie duchowe w kontekście niepewnej przyszłości..

Zmienił także ich podejście w kwestii ekologii na co dzień, jak i globalnie. Listy, które stworzyli w ramach współpracy są wciąż wykorzystywane i wysyłane do producentów ubrań.

Marcin Hościłowicz