EDUinspiracje 2018

EDUinspiracje 2018

Konkurs EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez FRSE każdego roku. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji oraz promocja dobrych praktyk.

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii:

 • Edukacja szkolna;
 • Szkolnictwo wyższe;
 • Edukacja zawodowa;
 • Edukacja dorosłych;
 • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • PO WER
  • Edukacja szkolna
  • Edukacja zawodowa
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży;
 • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży;
 • Informacja europejska dla młodzieży;
 • Kategoria specjalna: 25 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu. Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających.

Więcej informacji TUTAJ

EDUinspirator

Konkurs EDUinspirator stanowi uzupełnienie i dopełnienie konkursu EDUinspiracje. Organizowany jest od 2014 r. Jest to konkurs przeznaczony dla indywidualnych uczestników międzynarodowych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

EDUinspirator to osoba, która działa w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej, podejmuje dodatkowe inicjatywy edukacyjne, inspiruje swoje środowisko lokalne do kolejnych działań na rzecz edukacji, przyczynia się do sukcesu innych albo pomaga im rozwinąć nowe umiejętności.

Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem Podziel się sukcesem! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2018.

Więcej informacji TUTAJ