Edukacja online – Przedmioty science zdalnie

Edukacja online – Przedmioty science zdalnie

Edukacja na odległość to ostatnio jeden z istotniejszych tematów na całym świecie. Dyrektorzy wraz z nauczycielami wciąż pochylają się nad jej kształtem i metodami realizacji. Stoimy więc przed niebywałą szansą wykreowania szkoły na nowo, stworzeniem w niej przestrzeni do budowania pozytywnych relacji z lokalną społecznością i równoczesnym otwarciu na problemy globalne. Z pomocą technologii nasi uczniowie zyskali nowe możliwości, nowe perspektywy. Kontynuując te działania możemy spowodować, że współczesna edukacja będzie się opierać na współpracy w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych, STEAM-owych zadań problemowych i rozwijaniu naukowego myślenia. A to z kolei oznacza wielowymiarowy rozwój, kształcenie niezbędnych w przyszłości umiejętności i kompetencji oraz indywidualizację procesu nauczania, tak aby najlepiej wspierała potrzeby każdego z uczniów.

Dydaktyka przedmiotów z dziedziny science jest głęboko zakorzeniona w praktyce i podparta doświadczaniem wszystkimi zmysłami. Eksperymenty są jej podstawą, na szczęście dziś można je przeprowadzać zarówno analogowo, jak i w świecie cyfrowym. Wsparcie jakie daje technologia otwiera przed nami nowe możliwości i daje nam szansę na zupełnie nową jakość edukacji. Te zmiany widać także w projektach eTwinning i Erasmus+. Choć tu duża część działań i tak prowadzona była zdalnie, pojawiają się innowacyjne aktywności. Tradycyjne konferencje i spotkania online zastępowane są lekcjami prowadzonymi zdalnie przez nauczycieli z partnerskich szkół – w obcym języku, z wykorzystaniem nowych metod. Tak też na początku czerwca odbyły się lekcje dla uczniów w mojej i partnerskich szkołach. Razem z zagranicznymi nauczycielami omawialiśmy m.in. inwazyjne organizmy dla Portugalii, problematykę związaną ze zmianami klimatu czy różnorodność i strukturę lasów Polski.

Bez względu na to jak postanowicie realizować edukację online i projekty, pamiętajcie, że istotą tego procesu powinno być współdziałanie. Jako nauczyciele musimy być ostrożni, aby nie wpaść w rozstawione sidła metod podających. Jednym ze sposobów jest korzystanie z metod aktywizujących. Do wyboru jest ich tyle, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Sprawdziłem w praktyce wiele proponowanych rozwiązań i kilka (wymienione poniżej) z pewnością zostanie ze mną na stałe.

Jednym z nich jest StoryJumper, z pomocą którego wspólnie stworzycie e-magazyn. Polecam także Pictramap, dzięki której powstanie wirtualna mapa interakcji i przygód. Tak też wraz z ósmą klasą zdalnie stworzyłem reportaż podsumowujący 5 lat eTwinning w naszej klasie.

Praktyczne zastosowanie doświadczeń poprzez konstrukcję problemu badawczego, hipotezy, planowania próby kontrolnej i badawczej wraz z realizacją dziennika doświadczalnego do tematu: Czy rzeżucha lubi sok jabłkowy?, uruchomi u uczniów prawdziwą fabrykę pomysłów i utrwali metodykę prowadzenia doświadczenia i obserwacji przyrodniczej. Dokumentację można wygodnie poprowadzić za pomocą narzędzi Google. Z kolei włączenie uczniów w ważne problemy światowe podczas krajowych, jak i międzynarodowych akcji np. Kartka dla medyka czy Kartka dla Biebrzańskiego PN (wykonywanych np. za pomocą wordart.com) nie tylko doprowadzi do integracji programów nauczania, ale także pozwoli partnerom naszych projektów wymienić się narzędziami pracy oraz spostrzeżeniami na różnorodne tematy.

Ideą edukacji zdalnej nie jest zarzucanie uczniów i ich rodziców mnogością aplikacji, a pokazanie im możliwości powiązania edukacji z nowinkami technologicznymi. Warto jest wybrać sobie najbardziej praktyczne narzędzia (w tym sposoby organizacji notatek z e-lekcji np. za pomocą bubbl.us w formie mapy myśli ) i sukcesywnie utrwalać ich zastosowanie. Uczeń musi czuć się bezpiecznie w nowej rzeczywistości szkolnej oraz dostrzegać ciągłość proponowanych przez nas – nauczycieli działań.

Interdyscyplinarność jest kluczem do sukcesu. Prowadzenie wielowymiarowych działań podczas edukacji zdalnej pozwoli uczniowi odkryć niejeden przedmiot szkolny z zupełnie innej strony. Tworzenie szkiców kryminalnych za pomocą programu Canva np. substancji odpowiedzialnych za zmiany klimatu, portretów chorób np. cukrzycy, organizacja zdalnie wydawanego e-magazynu przyrodniczego czy kodowanie EKOświata w Minecrafcie wraz z partnerami projektów międzynarodowych rozwija kompetencje kluczowe. Przede wszystkim jednak ukazuje wachlarz ich umiejętności i wiedzy, które dostrzeżone i docenione sukcesywnie można rozwijać. Integracja programów nauczania różnych przedmiotów pozwala zarówno nam, jak i uczniom wyjść poza ramy schematycznego, standardowego myślenia i działania.

Współpraca w sieci stała się motywującą, inspirującą i pełną interakcji eduprzygodą. Nauczyciele bardzo chętnie dzielą się swoimi pomysłami czy szukają rady w różnych bardziej lub mniej formalnych grupach wsparcia. W eTwinning znajdziecie ich wiele! Są to grupy, w których nie brakuje zaangażowanych, wspierających się nauczycieli. Wiele z nich prowadzonych jest w języku angielskim, ale możemy znaleźć także takie, które prowadzone  są przez polskich eTwinnerów np. Aktywna tablica z eTwinning, Programowanie z eTwinningBringing eSafety into eTwinning projects (grupa anglojęzyczna) oraz najmłodsza z nich – STEAM i zmiany klimatu.  Zapraszam do odwiedzenia ich stron, a przede wszystkim do dołączenia do tej ciągle uczącej się i podnoszącej swoje umiejętności społeczności.

Nasi podopieczni uwielbiają przedmioty science, ponieważ mają one ogromne powinowactwo do zajęć terenowych. Spotkanie ucznia z przyrodą podczas pandemii także jest możliwe. Uczniowie, dzięki aplikacjom do rozpoznawania roślin czy zwierząt mogą zinwentaryzować najbliższe otoczenie, poznając te organizmy, na które do tej pory mogli nie zwracać uwagi. Przedmioty przyrodnicze uczą krytycznego myślenia o świecie oraz umiejętności wyszukiwania różnorodnych zależności, powiązań i interakcji. Wierzę, że podczas planowania działań związanych z ewentualnymi, kolejnymi zdalnymi formami edukacji nie zagubimy tego, co w nauczanych przez nas przedmiotach jest najpiękniejsze – różnorodności form i metod.

 

Przydatne kursy internetowe:

 

Autor: Tomasz Ordza

Ambasador i trener programu eTwinning. Nauczyciel przedmiotów science w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Wraz ze swoimi wspaniałymi uczniami zrealizował (i będzie realizował) projekty w ramach eTwinning, których główną osią działania był przedmiot przyroda.  Interdyscyplinarne projekty takie jak Rendez-vous with amphibian czy Aromatic garden pobudzały do pracy synapsy obu półkul mózgowych, a realizowane cele i zagadnienia w szerokim zakresie obejmowały podstawy programowe kilku przedmiotów szkolnych. Wszystkie jego STEAM-owe projekty nagrodzone Europejską Odznaką Jakości można znaleźć na stronie www.science-lubieto.pl