Edukacja wczesnoszkolna online – przydatne narzędzia i projekty eTwinning

Edukacja wczesnoszkolna online – przydatne narzędzia i projekty eTwinning

Obecna sytuacja w Polsce zobowiązała nauczycieli do zorganizowania nauczania w systemie pracy zdalnej i sięgnięcia po różnorodne narzędzia TIK. Dla wielu z nich taka sytuacja stała się bodźcem do zdobywania nowych umiejętności i poznawania nowych narzędzi, dzięki którym można zachować płynność nauczania i uczenia się.

Przejście na tryb zdalnego nauczania z pewnością łatwiejsze było dla nauczycieli i uczniów, którzy uczestniczyli w projektach eTwinning i korzystali z wielu aplikacji i platform umożliwiających współpracę online. Tak było w przypadku mojej klasy, dla której praca za pośrednictwem Internetu nie była niczym nowym. Dzięki realizacji wielu projektów eTwinning, dzieci już wcześniej nabyły umiejętności sprawnego posługiwania się różnymi aplikacjami.

Spośród wielu przetestowanych wspólnie narzędzi, podczas edukacji zdalnej najlepiej sprawdzały się trzy proste w obsłudze aplikacje.

Pierwszym z nich jest darmowa tablica Whiteboard.fi. Korzystanie z niej nie wymaga tworzenia konta. Wystarczy, jako nauczyciel, otworzyć stronę i utworzyć tablicę. Kod dla uczniów generuje się automatycznie. Wchodząc na podany przez nas link, każdy otwiera własną tablicę, na której może pisać, rysować, umieszczać zdjęcia. Uczniowie nie widzą tablic swoich kolegów. To idealne narzędzie do sprawdzenia wiedzy w czasie rzeczywistym. bowiem nauczyciel ma możliwość wklejania przygotowanych wcześniej ćwiczeń do samodzielnej pracy ( zadania matematyczne, tekst z lukami itp.) na tablice wszystkich swoich podopiecznych jednocześnie. Ta funkcja daje możliwość bezpośredniego korygowania błędnych odpowiedzi, ukierunkowywania pracy uczniów. Ponadto wszystkie tablice można zapisać w pliku pdf.

Drugim, ciekawym narzędziem do pracy online jest WriteReader. Aplikacja ta służy do tworzenia elektronicznych książeczek,  a w przypadku zdalnej edukacji, śmiało może zastąpić zeszyt. Nauczyciel, po założeniu konta, może dodawać poszczególnych uczniów, zespół  lub klasę – po ich utworzeniu automatycznie generuje się kod dostępu i nauczyciel może przekazać uczniom login i hasło. Dzieci mogą wykonać indywidualne książeczki, mogą także współtworzyć materiał w zespołach lub z całą klasą. Prace indywidualne i poszczególnych zespołów widzi tylko nauczyciel. On również może udostępniać te materiały do wglądu innym uczniom lub je upubliczniać. Książeczkę współtworzoną przez całą klasę widzą wszyscy uczniowie danej grupy. Nauczyciel ma prawo do edycji wszystkich tworzonych w utworzonym przez niego zespole prac.

Książeczka WriteReader ma bardzo prosty, intuicyjny Narzędziownik. Można tworzyć strony tylko z tekstem, z obrazami i tekstem, można również dodawać strony do współpracy. W aplikacji znajdziemy niewielką bibliotekę ilustracji. Jest także możliwość importowania własnych grafik i zdjęć. Aplikacja umożliwia przygotowanie w prosty sposób ciekawych graficznie materiałów. Moi uczniowie korzystając z tego narzędzia wykonali indywidualne oferty turystyczne „Wycieczka dla mojej mamy”. Wybrali miejscowość, do której chcieli zaprosić swoją mamę, miejsce zakwaterowania, środek lokomocji oraz opracowali program takiej wycieczki i jej kosztorys. Następnie poprosili mamę o zamieszczenie komentarza do tej oferty. Powstały bardzo ciekawe prace.

Oto przykładowa praca trzecioklasisty:

 

Innym przykładem pracy było utworzenie wspólnej publikacji po przeczytaniu lektury „Oto jest Kasia”

Aplikacja Writereader ma jeszcze jedną fantastyczną funkcję. Uczniowie mogą nagrywać swój głos.

Kolejnym narzędziem, które idealnie sprawdza się podczas zdalnego nauczania jest tablica Linoit. Służy ona do zamieszczania rezultatów wykonanych zadań. Jest narzędziem całkowicie bezpłatnym i stanowi alternatywę do popularnej tablicy Padlet. W Linoit możemy w prosty sposób tworzyć dowolną liczbę tablic. Klikamy Utwórz nowe płótno (Create a new canvas),  wybieramy szablon (tło tablicy – możemy importować własną grafikę). Na koniec określamy prawa do korzystania z danej tablicy – jeżeli chcemy, aby uczniowie mogli umieszczać tam swoje prace, zaznaczamy opcję Każdy może umieszczać naklejki (Everyone may post stickies). Możemy również utworzyć zamkniętą grupę i wysłać zaproszenia. Dla młodszych dzieci wygodniejsza i łatwiejsza jest pierwsza opcja, bowiem klikają tylko w link podany przez nauczyciela. Istnieje jednak niebezpieczeństwo niepowołanych naklejek i nauczyciel musi być bardzo czujny. Zdecydowanie warto odznaczyć opcję w ustawieniach Wyświetl na płótnach publicznych (List on Public Canvases) – prace naszych uczniów będa widoczne tylko dla osób posiadających bezpośredni link do danego płótna. Zwykle też do każdego zadania sporządzam inną tablicę – wówczas łatwiej jest w sprawdzać wykonane prace.

Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej, zarówno zdalne, jak i stacjonarne, warto oprzeć na ciekawych projektach, przy których realizacji można efektywnie wykorzystać powyższe narzędzia. Przykłady takich projektów i konkretnych aktywności znajdziecie w galerii Ciekawe projekty na stronie etwinning.pl. M.in. Ortograficzna wyprawa. Polecam!

 

 

Autorka: Dorota Dankowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku. Zrealizowała 39 projektów eTwinning – za 28 z nich została wyróżniona Krajową Odznaka Jakości.