Edyta Karwowska

Edyta Karwowska

Ambasadorka programu eTwinning

Nauczycielka dyplomowana w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie. Entuzjastka małych kreatywnych działań, które potrafią dać klasie i szkole dużą zmianę i ogrom radości. W ramach eTwinning zrealizowała do tej pory kilkanaście projektów. Laureatka Krajowych i Europejskich Odznak Jakości. W swojej pracy z młodszymi uczniami wykorzystuje nowoczesne technologie (m.in. praca z robotami Photon). Moderatorka grupy Aktywna Tablica z eTwinning. Wraz ze współpracownikami z Polski i świata wspierała dzieci w Afryce w akcji Przyjaciele Kidongo. Zafascynowana technologiami informatycznymi i projektami zorientowanymi społecznie.

Kontakt:
edychaa@poczta.onet.pl