Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit – Escape Room für den Klassenraum

Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit – Escape Room für den Klassenraum

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Jazowsku

Koordynator:
Celina Świebocka

Szkoły partnerskie:
Osnovna šola Cerkno, Słowenia
Collège Georges Holderith, Francja
Gymnázium Zikmunda Wintra, Czechy
12 Γυμνάσιο Αχαρνών, Grecja
IES Agustin Espinosa, Hiszpania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Polska

Obszary tematyczne:
informatyka, języki obce

Języki:
niemiecki

Strona projektu:
https://escaperoomprojekt.weebly.com
https://twinspace.etwinning.net/69316

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

 

Escape room – pokoje zagadek stanowiące podstawę projektu to gry drużynowe, świetny sposób na ćwiczenie współpracy i integracji grupy. Przygotowane zadania uruchamiały różne pokłady wiedzy i umiejętności. Zagadki odnosiły się nie tylko do słownictwa ale i zagadnień gramatycznych, opierały się na umiejętności korzystania ze słownika, sprycie (np. zagadka, którą odczytasz tylko przy pomocy lusterka), pomysłowości czy spostrzegawczości. Efektywność nauczania łączyła się z pozytywnymi emocjami.

Projekt w języku niemieckim, którego głównym celem było poznanie i utrwalenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych przy wykorzystaniu narzędzi TIK. W trakcie jego realizacji zarówno nauczyciele, jak i ich uczniowie poznawali nowe aplikacje oraz nabywali umiejętności efektywnego korzystania z nich. Ponadto projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Jazowsku jako innowacja pedagogiczna.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przygotowano wspólnie 13 analogowych, 10 cyfrowych i 3 cyfrowe/zespołowe gry typu edukacyjny escape room. Każda z gier została przetestowana przez uczestników, następnie poddana ewaluacji, korekcie błędów i zamieszczona na internetowej stronie projektu (https://escaperoomprojekt.weebly.com/). Gry sprawdzały znajomość różnych grup tematycznych, takich jak: szkoła, jedzenie, zawody, zdrowie, hobby, rodzina, środowisko itd. Dodatkowo wspólnie opracowano słowniki w językach ojczystych partnerów projektu oraz słowniczki obrazkowe przedmiotów, w których ukryte były zagadki.

Oprócz przygotowywania i rozgrywania gier zadaniem uczniów była prezentacja szkoły i miejscowości. Uczestnicy projektu zwracali szczególną uwagę na ochronę praw autorskich oraz bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu.

Najwięcej pracy wymagało wymyślenie konkretnych zadań, wskazówek i zagadek. Trzeba było je dostosować do możliwości uczniów. Grupa uczniów z każdej szkoły przygotowała jedną zagadkę w jednym tematycznym escape room-ie, która musiała stworzyć spójną całość z pozostałymi. Wymagało to intensywnego kontaktu z partnerami, uzgadnianie szczegółów i nanoszenie poprawek.

Opracowane gry wykorzystywano także do rywalizacji klasowych i szkolnych. W Jazowsku, Obidzy i Kadczy przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs „Escape Room Meister”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów wszystkich klas.

Uczniowie pracowali podczas projektu zarówno indywidualnie, jak i w małych grupach. Materiały przygotowywali podczas lekcji, ale też chętnie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych. W czasie trwania projektu doceniali korzyści płynące z uczenia się języków obcych oraz ich rolę i znaczenie w życiu.

Ponadto, w ramach działań projektowych, wzięli udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz w Digital Youth Forum. Przygotowali plakaty i ulotki na temat zapobiegania szerzeniu nienawiści w sieci.

Przed rozpoczęciem działań projektowych założony wspólny dysk Google, a w nim dokument, dzięki któremu razem uzgodniono zakres współpracy, tematykę, sposób realizacji przedsięwzięcia oraz terminy. Wszyscy dzielili się uwagami, rozwijali pomysły partnerów i dostosowali je do możliwości własnej szkoły i grupy uczniów.

Wszystkie punkty programu były konsultowane oraz wspólnie opracowywane. Każda z 26 gier została stworzona przez zespoły międzynarodowe. Było to dość skomplikowane i wymagało ciągłego kontaktu. Na wspólnym dysku Google członkowie grupy międzynarodowej opracowali fabułę i przygotowali słownik wyrazów, które pojawiły się w danej grze. Słownictwo przetłumaczono przez wszystkich uczestników na języki ojczyste. Każdy słownik dołączony był do materiałów dla uczestników gry, po to aby słabsi uczniowie nie zniechęcali się i mieli możliwość ukończenia rozgrywek. Następnie w innym dokumencie Google każda szkoła przypisała sobie określony numer zadania i zapisała: jaki rodzaj zagadki przygotuje, które narzędzia zastosuje i gdzie powinna ona zostać ukryta. Dzięki temu każde zadanie przygotowane było w inny sposób.

Każdą grupą opiekował się jeden z nauczycieli, który koordynował pracę, udzielał wskazówek, przygotował ankietę, publikował jej wyniki oraz stworzył dyplomy dla uczestników gry. Dodatkowo każda grupa wybrała kolor, który pojawiał się we wszystkich materiałach związanych z danym tematem.

W trakcie trwania projektu odbyło się kilkanaście spotkań online. Podczas tych wydarzeń rozwiązywali zagadki, a w okresie przedświątecznym śpiewali kolędy w języku partnerów.

Dużą zaletą gier tego typu są ich walory edukacyjne, przez co są atrakcyjną formą zdobywania nowej wiedzy, ale również kreatywnego spędzenia czasu nie tylko dla uczniów, lecz także dla nauczycieli. To właśnie elementy rywalizacji połączone z działaniem pod presją czasu, współpracą, wykorzystaniem logiki, sprytu i spostrzegawczości czynią grę nie tylko rozrywką, ale i pożyteczną nauką. Dużą część materiałów przygotowali chętnie słabsi uczniowie. Ich postępy w nauce i w wynikach reszty zespołów były wyraźnie widoczne.

Działając w zespołach mamy okazję przetestować wiele umiejętności, uczyć się od innych, a także nabywać nowe doświadczenia. Wraz z rozegranymi już scenariuszami będzie rosła nasza skuteczność i malał czas potrzebny do rozwiązania zadania. Synchronizacja zapamiętywania, dostrzegania powiązań i koncentracji na celu korzystnie wpłynie na jakość naszych codziennych działań. Są naturalnym i niewymuszonym sposobem na ćwiczenie funkcji poznawczych. Trenowanie mózgu w codziennych sytuacjach pozwala na uzyskanie największej skuteczności. Wykorzystywanie potencjału w codziennej sytuacji nie zostanie powiązane z żadnym obowiązkiem, ani nudnymi ćwiczeniami. Nauka przez zabawę jest nie tylko przyjemna, ale także bardzo efektywna – sprzyja bardzo szybkiemu przyswajaniu wiedzy.

Koordynatorka