Elżbieta Gawron – laureatka I miejsca w europejskim konkursie eTwinning 2008

Elżbieta Gawron – laureatka I miejsca w europejskim konkursie eTwinning 2008

Elżbieta Gawron – laureatka I miejsca w europejskim konkursie eTwinning 2008 w kategorii kategorii: matematyka i nauki ścisłe za realizację projektu Fizyka ciekawa i ważna w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie
Koordynator projektu: Elżbieta Gawron – nauczyciel fizyki
Nauczyciele współpracujący: Sylwia Skiba – nauczyciel języka angielskiego, Renata Drążek – nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciele – doradcy informatyczni: Piotr Ocieczek i Mariusz Koń
Szkoła partnerska: Kauno Statybininkų Rengimo Centras z Litwy

Projekt Fizyka ciekawa i ważna został wyróżniony w konkursie dla nauczycieli fizyki.

 

 

Gratuluję uzyskania tego zaszczytnego wyróżnienia. To naprawdę ważne dla naszego kraju, dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów eTwinning.

 1. Czy cieszy się Pani z otrzymania pierwszego miejsca w europejskim konkursie?Oczywiście! Cieszę się bardzo. Był to mój pierwszy projekt eTwinning i realizowałam go intuicyjnie. Miałam mało czasu na to, aby przeglądać jak inni to robią, a mimo to udało się odnieść sukces – to wielka radość dla mnie.
 2. Wiem, że jest Pani nauczycielem fizyki. To trudny przedmiot dla wielu uczniów. Jak to się stało, że realizowała Pani projekt eTwinning z fizyki?Pod koniec marca 2007 r. nasza szkoła została powiadomiona o konkursie eTwinning dla nauczycieli fizyki. Nie bardzo byłam nim zainteresowana, ponieważ nie interesowałam się projektami eTwinning ze względu na słabą znajomość języka angielskiego. Stwierdziłam też, że na realizację projektu jest mało czasu, bo konkurs kończył się 14 czerwca tego samego roku. Jednak 01 kwietnia tak pół żartem, pół serio zaczęłam szukać partnera, zapoznałam się z portalem eTwinning i napisałam plan projektu. Z napisaniem planu nie miałam problemu, bo od zawsze starałam się uświadamiać moim uczniom, że fizyka jest bardzo ważną dziedziną wiedzy i że fizyka to jest to wszystko, co się wokół nas dzieje. Dotąd mogłam podejmować działania w tym kierunku tylko na terenie naszego kraju: wprowadziłam kilka lat temu program autorski poświęcony promocji fizyki, założyłam stronę internetową i napisałam nietypowy zbiór zadań z fizyki. Projekt eTwinning stworzył mi szansę na głoszenie tej prawdy również za granicą.
 3. Proszę opowiedzieć jak przebiegało poszukiwanie partnera do projektu z fizyki?Jeżeli chodzi o znalezienie partnera, to dopisało mi szczęście. Z pomocą przyszła mi koleżanka – nauczycielka języka angielskiego Sylwia Skiba. Przejrzała ogłoszenia i znalazła szkołę Kauno statybininkų rengimo centras na Litwie, która też chciała realizować projekt z fizyki. Ponieważ miałam już gotowy plan projektu wysłałam go kandydatce na partnera. Pani Gražina Daunorienė zaakceptowała go w całości i kilka dni później już mieliśmy zarejestrowany projekt. Do współpracy zaprosiłam drugą koleżankę – nauczycielkę języka angielskiego Renatę Drążek, bo pracować trzeba było szybko i intensywnie.
 4. Proszę opowiedzieć o swoim projekcie. Jakie były etapy jego realizacji? W jakim języku się komunikujecie? Jakich przedmiotów dotyczy projekt?Na początku wykonaliśmy prezentację grup partnerskich i zamieściliśmy je w TwinSpace. Mieliśmy mało czasu, aby na forum i w e-mailach opowiadać o naszych szkołach i regionach. Wymieniliśmy się, więc adresami szkolnych stron internetowych, aby każdy z partnerów mógł zapoznać się z tymi informacjami i na bieżąco śledzić wydarzenia w naszych szkołach.
  Z partnerem uzgodniliśmy, że nasz projekt ma uczyć i bawić. Że będziemy go realizować na dwóch płaszczyznach w sześciu częściach:

  • Fizyka ważna
   1. Fizyka w medycynie,
   2. Fizyka – technika – bezpieczeństwo,
   3. Ekologia a zjawiska fizyczne,
  • Fizyka ciekawa
   1. Fascynujące zjawiska fizyczne,
   2. Wyprawa do gwiazd,
   3. Fizyka i zabawa.

  Realizację rozpoczęliśmy od roli fizyki w medycynie (w przestrzeni internetowej umieściliśmy prezentacje opracowane w programie PowerPoint w oparciu o materiały znalezione na stronach www, zdjęcia i filmy wykonane podczas zajęć praktycznych w gabinecie fizykoterapii, siłowni oraz zajęciach w szkole). Wykorzystując strony www opisywaliśmy zasadę działania i zastosowanie aparatów stosowanych w diagnostyce medycznej. Łącząc te opisy z naszymi materiałami tworzyliśmy prezentacje. Tłumaczyliśmy na język angielski i umieszczaliśmy w przestrzeni TwinSpace. Realizując część II projektu skupiliśmy się nad bezpieczeństwem w ruchu. Rozważania rozpoczęliśmy od zasady bezwładności (prezentacja PowerPoint + strona internetowa), obie grupy partnerskie brały udział w akcji Bezpieczeństwo na drodze. Przygotowaliśmy prezentacje w oparciu o materiały własne oraz stron www dotyczące zasady działania radaru, video radaru, pasów bezpieczeństwa i alkomatu. Realizując zagadnienia z części III i IV przygotowaliśmy prezentację dotyczącą złudzeń optycznych oraz teatr iluzji – zostały wykonane ciekawe pokazy, zarejestrowane w postaci filmów i zdjęć oraz prezentacji w programie PowerPoint. Zgromadziliśmy materiały dotyczące zjawisk fizycznych w środowisku – przygotowaliśmy prezentacje w programie PowerPoint. Część V i VI zrealizowaliśmy razem z grupą partnerską, która odwiedziła nas w czerwcu. Razem odbyliśmy „Wyprawę do gwiazd” – zajęcia w Planetarium Śląskim. W Śląskim Parku Rozrywki szukaliśmy praw fizyki przeglądając się w krzywych lustrach, badając rodzaje ruchów, sprawdzając działanie sił na różnych urządzeniach w lunaparku. Przygotowaliśmy produkt końcowy w postaci e-albumów, aby efekty naszej pracy mogli oglądać uczniowie naszej szkoły nieposiadający Internetu.
  Językiem projektu i oficjalnego porozumiewania się był język angielski. Podczas wizyt zaś porozumiewaliśmy się językiem angielskim, językiem polskim i językiem rosyjskim. Przedmiotem wiodącym w tym projekcie była oczywiście fizyka, a przedmiotami wspomagającymi język angielski i informatyka. W tym miejscu muszę dodać, iż moi koledzy informatycy Pan Mariusz Koń i Pan Piotr Ocieczek byli również moimi doradcami informatycznymi podczas realizacji projektu, za co jestem im bardzo wdzięczna.

 5. Jak młodzież przyjęła pomysł współpracy w ramach Programu eTwinning?Do realizacji projektu przystąpiła grupa młodzieży zainteresowana fizyką. Projekt kusił niekonwencjonalnym sposobem zdobywania wiedzy fizycznej, a także współpracą z grupą kolegów innej narodowości w obcym języku.
 6. Jakie było zaangażowanie uczniów w realizację projektu? Ilu uczniów aktywnie działało?Początkowo grupa liczyła osiem osób. W trakcie trwania projektu wzrosła do dwunastu. Dziesięć osób brało udział we wszystkich zajęciach i wykonywało zadania związane z projektem.
 7. Czy zamierza Pani kontynuować pracę realizując kolejne projekty eTwinning? Czy to będzie także projekt z fizyki?Tak, jestem w trakcie realizacji projektu naukowego z fizyki. Mimo, że ten projekt nosi inny tytuł niż poprzedni, to w dalszym ciągu chcę wszystkim udowadniać, że fizyka jest ważna i ciekawa. Grupa uczniów realizująca stary projekt zaangażowała się również w realizacje tego projektu. Tym razem realizuję projekt z partnerem greckim. Jestem z tej współpracy bardzo zadowolona. Rozpoczęłam też realizację projektu wychowawczego, długoterminowego z inną grupą młodzieży.
 8. Jak Pani ocenia postawę Dyrekcji Szkoły? Pomaga w Pani pracy, akceptuje ją, czy nie zauważa starań i wysiłków?Myślę, że Dyrekcja docenia moje starania. Dyrekcja Szkoły, organ prowadzący szkołę – Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn oraz Rada Rodziców wspierali mnie podczas realizacji projektu finansując częściowo wizyty partnerskie. Ponieważ moim partnerem byli sąsiedzi „zza miedzy” zaprosiłam ich do nas, abyśmy razem zrealizowali część zabawową projektu. Po zakończeniu projektu byliśmy z rewizytą na Litwie. Gdyby nie pomoc finansowa wyżej wymienionych instytucji wymiana młodzieży nie doszłaby do skutku.
 9. Czy działania podczas realizacji projektu wpłynęły na wzrost umiejętności językowych uczniów? Czy uczniowie uczestniczący w realizacji projektu inaczej traktują fizykę jako przedmiot szkolny? Zauważyła Pani różnice w zaangażowaniu uczniów podczas lekcji fizyki?Tak się złożyło, że uczniowie uczestniczący w realizacji projektu zawsze dobrze traktowali fizykę i dlatego chyba zgłosili chęć udziału w jego realizacji. Natomiast na pewno nie wiedzieli, że fizyką można się tak wspaniale bawić. Kilku chłopców zaangażowało się w przygotowanie Teatru iluzji (przygotowanie ciekawych eksperymentów fizycznych), który zrobił prawdziwą furorę. Na pewno wszyscy zrobili postępy w zakresie swoich kompetencji językowych – języka angielskiego. „Otarli się” o język rosyjski i litewski podczas wizyt. Wzbogacili swoją wiedzę o kraju sąsiadów – Litwie.
 10. O czym jeszcze chciałaby Pani powiedzieć nauczycielom, którzy jeszcze nie zaczęli przygody z eTwinningiem?Oczywiście chciałabym zachęcić do realizacji projektów eTwinning, szczególnie nauczycieli fizyki. Jesteśmy od lat świadkami spychania tej nauki na boczne tory. Efektem tego jest zmniejszająca się liczba naukowców. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Jeżeli my nauczyciele będziemy pokazywać ciekawe i ważne strony tej nauki może to zmienimy. Wszak „kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym padaniem”.

  Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów, radości i satysfakcji z realizacji kolejnych projektów eTwinning.

  Rozmawiała:
  Gracjana Więckowska

   

   

   

Dodaj komentarz