English Learning Friends (ELF)

English Learning Friends (ELF)

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Koordynatorzy:
Agata Czarniakowska, Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka

Szkoły partnerskie:
1rst Experimental Primary School, Alexandroupolis (Grecja)
Lauritsalan koulu (Finlandia)
CDS 1 “Papa Giovanni XXIII” di Valenzano (Włochy)
Mustafa Vasıf Karslıgil Primary School (Turcja)
Základní škola K Milíčovu (Czechy)
I. osnovna škola Bjelovar (Chorwacja)
I wiele innych…

Obszary tematyczne:
język obcy, edukacja wczesnoszkolna, matematyka, informatyka, sztuka, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/9305/home
blog w języku polskim: http://elfzambrow.blogspot.com
wspólny blog: http://englishlearningfriends.blogspot.com
strona internetowa w języku angielskim: http://englishlearningfriends.weebly.com

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu 
Nasz projekt eTwinning 2018
Laureat XVI edycji konkursu European Language Label
laureat krajowego konkursu eTwinning – Czechy

 

Bohaterami projektu są niezwykłe postacie: Mikołaj i jego pomocnik elf Eramus. Mikołaj zmęczony surowym klimatem Laponii wysyła zaufanego elfa na poszukiwanie cieplejszego miejsca. Eramus odkrywa wyspę, która dostarcza uczestnikom projektu wielu interesujących zadań pozwalających na rozwijanie kreatywności i doskonalenie różnorodnych umiejętności.

Najpierw uczniowie projektują mapę wyspy, potem nanoszą na niej najważniejsze miejsca i znaki topograficzne. Dodają niezbędne informacje (nazwy i opisy miejsc, klimatu, niezwykłych zwierząt), a następnie wybierają jej nazwę (Sunnyland). Projektują i opisują budynki Elfville, stolicy wyspy, i przeprowadzają wybory burmistrza miasta. Opracowują też prawa obowiązujące w mieście. Organizują Święto Elfville (dzień urodzin Mikołaja), którego atrakcjami są: konkurs narodowych tańców i przepowiadanie przyszłości. Piszą także opowiadania o elfach, listy do Mikołaja oraz wydają własne czasopismo “Elf World“. Dodatkowo pomagają Mikołajowi w walce z otyłością. Dzięki WebQuestom opracowanym przez każdą szkołę poznają kraje partnerskie, zaś mini słowniczki “Survival Kits” umożliwiają nauczenie się podstawowych słów i zwrotów zaprezentowanych przez partnerów w swoich ojczystych językach.

Ponieważ w projekcie uczestniczyło aż 7 państw przy niektórych zadaniach powstały podzespoły (składające się z 2-3 szkół) dla sprawniejszej komunikacji. Mapa wyspy została podzielona na 3 części, a każdą z nich opisała inna grupa państw. Po zaprojektowaniu niezwykłej fauny Sunnyland, pary wymieniły się swoimi obrazkami i każda opisywała obrazki innej szkoły. W podobny sposób przygotowano trójwymiarowe książeczki: jedna szkoła tworzyła obrazki, druga pisała na ich podstawie opowiadanie, a następnie umieszczała tekst z ilustracjami w serwisie Zooburst. Starsi uczniowie pisząc w serwisie BoomWriter poszczególne rozdziały uczestniczyli najpierw w konkursach klasowych, potem szkolnych, a w końcu międzynarodowym, którego zwycięzcę wskazywało narzędzie BoomWriter.

W drugim roku każda ze szkół pisała opowiadania kolejno po jednym rozdziale z dwoma zakończeniami. Pozostali partnerzy głosując wybierali jedno z zakończeń i kontynuowali historię. Następnie każda ze szkół opracowała ilustracje do swojej części i nagrała tekst w serwisie Little Bird Tales. Przy zadaniu z Mikołajem młodsi uczniowie wysłali swoje listy do innego państwa. Uczniowie starszych klas z krajów partnerskich odpowiedzieli na nie w imieniu Mikołaja. Tworząc hymn projektu, każda ze szkół stworzyła jedną zwrotkę do muzyki skomponowanej przez Finów. Artykuły do czasopisma tworzyły grupki uczniów z każdego kraju, a publikowaniem czasopisma zajmowała się szkoła grecka. Co miesiąc każda ze szkół odpowiadała za inny dział.

W dzień urodzin Mikołaja uczniowie zadawali bohaterowi pytania dotyczące przyszłości wykorzystując do tego serwis VoiceThread. Pomocnicy Mikołaja, elfy z innej szkoły, przygotowały odpowiedzi za pomocą “magicznego koła” (Wheel Decide), a następnie nagrały je w VoiceThread.

Doskonalono również kompetencje matematyczne uczniów. Przy pomocy ankiety, w każdej szkole zbierano dane o uczniach (wygląd zewnętrzny i zainteresowania) i opracowano je statystycznie. Dane te posłużyły do stworzenia modelu statystycznego uczestnika projektu.

Udzielając rad Mikołajowi próbującemu zmienić swój wizerunek (kampania “No More Cookies“), uczniowie poznali zasady zdrowego stylu życia. Część zadań przeznaczono jedynie dla młodszych uczniów (opowiadania pisane w ZooBurst, listy do Mikołaja), inne zaś tylko dla starszych w wieku 10-13 (opowiadania pisane w serwisie BoomWriter, Story Jumper i Little Bird Tales, czasopismo, tworzenie quizów, listy od Mikołaja, trailery, WebQuesty i mini słowniczki, zawody sportowe). Realizowaliśmy także zadania otwarte dla obu grup wiekowych: konkursy plastyczne, głosowania, mapa wyspy, plan miasta, jego budynki, wybory burmistrza miasta projektu – Elfville, Dzień Elfa, Dzień Projektu, wideokonferencje, konkurs na najaktywniejszą klasę projektu (Elfy Roku) i konkurs Spelling Elf, VoiceThread ze słowami kluczowymi opowiadań.

Każde zadanie wymagające wspólnych decyzji partnerzy rozpoczynali od konkursów szkolnych. Następnie najlepsze pomysły poddawano głosowaniu międzynarodowemu.

Dla nauczycieli była to wspaniała lekcja wymiany doświadczeń oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy. Dzięki zastosowaniu nowych metod i narzędzi pedagodzy unowocześnili swoją pracę i poprawili jakość nauczania. Wzrosła liczba nauczycieli posługujących się na lekcjach nowoczesnymi technologiami, co spodobało się uczniom. Uczniowie nabyli umiejętności przydatne w dorosłym życiu, poznali nowoczesne serwisy internetowe, kształtowali postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Projekt wpłynął pozytywnie na nastawienie uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego do szkoły poprzez podkreślenie sukcesów uczniów i nauczycieli na łamach lokalnej prasy. Szkoła zyskała wizerunek nowoczesnej placówki, dzięki czemu w tym roku szkolnym zgłosiło się do niej wielu uczniów spoza obwodu szkoły.

Platformę eTwinning towarzyszyła nam w projekcie od samego początku. To tutaj zarejestrowaliśmy w pierwszej kolejności nasz projekt. Jego TwinSpace służyła nam do spotkań, dyskusji o naszych planach i oczekiwaniach. Tu zgromadziliśmy nasze pomysły i niezbędne informacje oraz odpowiedzieliśmy na pytania z wniosku o grant dla projektu Erasmus+. Fora platformy eTwinning pomogły nam skompletować skład naszej grupy partnerskiej.

Ścisła współpraca stanowiła atut naszego projektu – każde zadanie i produkt końcowy wymagały równego zaangażowania wszystkich partnerów, którzy wykazali się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Decyzje dotyczące poszczególnych produktów podejmowano zgodnie z zasadami demokracji po wcześniejszych głosowaniach przeprowadzonych we wszystkich szkołach (np. wybór logo, maskotki, herbu miasta, nowego wizerunku Mikołaja, stroju elfa, tytułów opowiadań czy ich najciekawszych rozdziałów).

Koordynatorki