Enigmathics

Enigmathics

Przedmiot: 

informatyka

Nazwa szkoły: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Koordynator:
Paweł Podyma

Szkoły partnerskie:
Lycée Jean-Pierre Timbaud, Francja
Colegiul Economic Administrativ Iasi, Rumunia

Język projektu:
angielski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p83078

Nagrody i wyróżnienia:
Projekt zajął 2. miejsce w konkursie “Nasz projekt eTwinning IX edycja 2013″ w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Cele projektu:
– poznanie podstawowych zasad kryptografii (kodowania);
– komunikowanie się uczniów z wykorzystaniem wybranego szyfru;
– rozwijanie umiejętności stosowania narzędzi TIK;
– czynne wykorzystanie języka angielskiego do komunikacji;
– stworzenie elektronicznego przewodnika po krajach szkół partnerskich (e-book).

Opis projektu:

Partnerzy projektu poznali się poprzez forum eTwinning, gdzie w trakcie dyskusji narodził się pomysł współpracy. Jako temat przedsięwzięcia wybrano kryptografię. Projekt łączył w sobie zagadnienia matematyczne i informatyczne z zakresu kryptografii. Został zrealizowany w partnerstwie z dwiema szkołami: z Francji oraz z Rumunii.

Wprowadzenie do projektu koncentrowało się na przedstawieniu uczniom historii kryptografii, jej wpływu na losy wielu państw, a także współczesnego znaczenia i perspektyw rozwoju zastosowania szyfru i szyfrowania. Kolejne etapy przedsięwzięcia młodzież realizowała już w grupach, działając razem z rówieśnikami ze szkół partnerskich.

Współpraca z partnerami polegała na równoległym wykonywaniu określonych zadań. Jednym z nich było wykonanie awatara (uczniowie wykorzystywali go potem przy prezentacji się rówieśnikom). Inne zadanie to opracowanie w języku angielskim opisu wybranego miejsca lub pomnika i zaszyfrowanie go w wybranym kodzie. Wiadomości te były następnie odkodowywane przez partnerów, a opisane w nich miejsca należało odgadnąć i opisać.

Ostatni etap działań projektowych obejmował przygotowanie elektronicznej książki (e-booka) będącej przewodnikiem po krajach partnerskich. Zostały w niej umieszczone zakodowane i odkodowane wiadomości, a także zdjęcia licealistów z miejsc, które opisywali.

Uczniowie pozytywnie odpowiedzieli na propozycję współpracy z rówieśnikami z innych krajów. Z zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. Dzięki spójnemu planowi działania, który był przestrzegany przez wszystkich, współpraca odbywała się bardzo sprawnie. Częste kontakty między nauczycielami poprzez e-mail umożliwiały wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i dopracowanie szczegółów realizacji poszczególnych zadań.

Najwięcej emocji wzbudził projekt awatara. Każdy próbował odnaleźć podobieństwo w postaci, którą wygenerował, ale czasami okazywało się to bardzo trudne, a także zabawne. Dodatkowym wyzwaniem w tym poleceniu było nagranie ścieżki dźwiękowej dla awatara, jednak wielokrotne próby doprowadzały w końcu do sukcesu. Na stronie TwinSpace projektu znajduje się cała kolekcja mówiących awatarów uczniów współpracujących w ramach tej inicjatywy. O pozytywnych emocjach towarzyszących zadaniu mogą świadczyć liczne komentarze młodych uczestników, którzy w ten sposób wymieniali między sobą opinie na temat swojej pracy.

Do form aktywności młodzieży w trakcie projektu należała rozmowa na czacie. Poświęcono na ten cel jedną lekcję, równocześnie we wszystkich szkołach partnerskich. Spotkanie to było dla uczniów wyjątkowym doświadczeniem, dzięki któremu mogli się zobaczyć i na żywo porozmawiać z kolegami, z którymi współpracowali. Komunikacja odbywała się w języku angielskim. Niektórzy uczniowie wymienili się adresami na Facebooku. Doświadczenie to wykształciło w nich postawę otwartości na nowych ludzi i dodało pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

Zadaniem zaproponowanym przez stronę polską była realizacja fotomontażu przedstawiającego postaci uczniów na tle wybranego obiektu. Ponieważ nie było możliwe dotarcie do wybranych miejsc, uczniowie postanowili odwiedzić je wirtualnie. Zrobiono zdjęcia grupowe w pracowni informatycznej, a następnie wykorzystując program Gimp, zmieniono ich tło i wirtualnie młodzież przeniosła się do Wrocławia, Poznania oraz Warszawy. Dzięki temu prostemu zabiegowi udało się pokazać ciekawe zakątki kraju, a przy okazji poćwiczyć wykorzystanie kolejnego narzędzia TIK.

Projekt cechuje bardzo szerokie wykorzystanie TIK w ramach zaplanowanych działań. Poza TwinSpace projektu także na specjalnej stronie internetowej (http://www.pcprof.pl/kryptografia) prowadzonej przez koordynatora przedsięwzięcia powstał zbiór informacji i narzędzi poświęcony kryptografii. Materiały te zostały opracowane i zamieszczone dzięki użyciu: flash, php oraz joomla. Uczniowie mieli możliwość wyrażania swoich opinii o projekcie, wykorzystując udostępnioną w Internecie ankietę. Mogli też sprawdzić swoją wiedzę z kryptografii, przystępując do testu online.

Projekt miał typowo praktyczny charakter. Teoria, często tak trudna w zrozumieniu, dzięki realizowanym zadaniom znalazła wyjaśnienie i zastosowanie. Okazało się też, jak wiele młodzież już wie. Poruszane zagadnienia nie były nowością, ale to właśnie realizowana inicjatywa stała się okazją do przypomnienia i utrwalenia wiedzy. Trudny temat kryptografii okazał się atrakcyjny i przystępny. Projekt pozwolił też przedstawić ogromny wkład Polaków w dziedzinę kryptografii.

Partnerzy wstępnie uzgodnili, że chętnie będą kontynuować współpracę w następnym roku szkolnym, dzięki czemu opracowane dotychczas materiały znajdą zastosowanie w kolejnych latach.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:
– e-book, przewodnik po ciekawych miejscach w krajach partnerskich;
– strona internetowa i materiały na temat kryptografii (http://pcprof.pl/kryptografia);
– aplikacje koderów i dekoderów, wykorzystujących najbardziej popularne metody szyfrowania i deszyfrowania informacji;
– poznanie nowych narzędzi i rozwiązań TIK;
– zastosowanie języka angielskiego w bieżących, praktycznych sytuacjach i w komunikacji na żywo;
– nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej między szkołami, nauczycielami i uczniami.