Escape Room: A mury runą, czyli Zemsta nam niestraszna

Escape Room: A mury runą, czyli Zemsta nam niestraszna

Ten polonistyczny pokój zagadek dotyczy jednej z trudniejszych w odbiorze dla młodych czytelników lektur obowiązkowych, czyli Zemsty Aleksandra Fredry. Zadania odnoszą się także do umiejętności językowych uczniów, rozumienia i tworzenia frazeologizmów.

Powstał w ramach tygodniowego kursu online Tydzień z Escape Room w projektach eTwinning. Możecie go wykorzystać jako powtórzenie i utrwalenie wiadomości po omówieniu lektury, a także zadanie w edukacji zdalnej. Jest przeznaczony dla uczniów klas VII VIII szkoły podstawowej.

Materiał opracowała Maria Springer, nauczycielka języka polskiego ze  Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu.

A mury runą, czyli Zemsta nam niestraszna