eTwinnig i EDUSCIENCE

eTwinnig i EDUSCIENCE

Odpowiedzi na to pytanie szukali autorzy projektu EDUSCIENCE, którego Liderem jest Instytut Geofizyki PAN. Przemyślenia i poszukiwania doprowadziły do wypracowania nowych, efektywnych rozwiązań. Są one na etapie wdrażania w polskich szkołach. Wypracowane rozwiązania pozwalają na łączenie różnych światów: nauki, edukacji i technologii. Dają możliwości kontaktu z nauką i ułatwią poznawanie fascynującego świata przyrody. Są bezpłatne i dostępne dla wszystkich szkół w Polsce, na każdym etapie edukacyjnym. Tym samym nauczyciele i uczniowie mają do swojej dyspozycji:

  1. platformę e-learningową, zawierającą bazę materiałów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (ponad 15 tys. zasobów dydaktycznych różnego typu), oraz nowoczesne narzędzia do tworzenia materiałów interaktywnych oraz gier (www.platforma.eduscience.pl),
  2. portal przyrodniczy www.educience.pl, zawierający ciekawostki ze świata nauki i edukacji, blogi naukowców oraz mapy zjawisk przyrodniczych w ramach monitoringu prowadzonego przez szkoły,
  3. wsparcie metodyczne dla nauczycieli, obejmujące m.in. unikalne narzędzie do tworzenia programów nauczania, poradniki metodyczne dla nauczycieli czterech etapów edukacyjnych, e-poradniki dla uczniów, pozwalające na diagnozę ich potencjału i najlepszych sposobów uczenia się, oraz artykuły metodyczne i wykłady eksperckie w postaci filmów,
  4. program wycieczek dydaktycznych, obejmujących zajęcia w instytutach i obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk, pomagających lepiej zrozumieć obserwowane zjawiska przyrodnicze i przybliżających specyfikę pracy naukowców,
  5. program monitoringu przyrodniczego, pozwalający rozwijać u uczniów samodzielność i odpowiedzialność, niezbędne przy zbieraniu i analizie danych z obserwacji i pomiarów.

Zanim projekt EDUSCIENCE stał się gotowym produktem, innowacyjne rozwiązania zaproponowane w projekcie zostały poddane testowaniu w 250 szkołach w całej Polsce, na każdym etapie edukacyjnym. W czasie dwóch lat testowania zrealizowano ponad 55 tys. godzin zajęć szkolnych z udziałem 6000 uczniów i ponad 1200 nauczycieli.

eTwinnig rozpoczął ścisłą współpracę z Liderem projektu. W miesiącach kwiecień i maj bieżącego roku nauczyciele będą mogli korzystać z bezpłatnych  warsztatów w ramach organizowanych  w ośmiu miastach Szkół Dobrych Praktyk Edukacyjnych www.szkoladobrychpraktyk.pl, na których podzielimy się również doświadczeniami z eTwinnigu.

Dodaj komentarz