eTwinning and Footboll

eTwinning and Footboll

Przedmiot: 
wychowanie fizyczne
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim

Koordynator:
Włodzimierz Sidorow

Szkoła partnerska:
Ali Kemal Aktürk İlköğretim Okulu, Muğla – Turcja

Strona internetowa: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p61066/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości
Projekt został zainspirowany przygotowaniami Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w roku 2012. Polegał on na zorganizowaniu rozgrywek piłki nożnej według zasad organizacji mistrzostw. W ramach projektu szkoły partnerskie organizowały:

 • rozgrywki w piłkę nożną (16 drużyn, schemat rozgrywek jak na mistrzostwach);
 • kibicowanie fair play – wieki finał mistrzostw – cała szkoła kibicuje;
 • poznanie historii mistrzostw – quiz na platformie Moodle;
 • Polska i Ukraina organizatorem mistrzostw – prezentacje multimedialne przedstawiające stadiony, na których odbyły się mistrzostwa;
 • wspólnie opracowane dyplomy dla uczestników zawodów;
 • opracowanie wspólnego certyfikatu uczestnictwa w projekcie;
 • prezentacje pokazujące przebieg rozgrywek w fazie grupowej;
 • czirliderki – jak kibicujemy w sposób bardzo kulturalny;
 • media a mistrzostwa – wywiady z zawodnikami, najlepszymi strzelcami bramek;
 • prowadzenie statystyk i wyników – publikacja na stronie szkoły i innych mediach;
 • filmowanie meczy finałowych;
 • TwinSpace oraz dziennik projektu – bieżące informacje dotyczące wydarzeń;
 • propagowanie naszych działań w mediach;
 • plakaty w języku angielskim dotyczące piłki nożnej;
 • opracowanie logo projektu;
 • czat pomiędzy zawodnikami ze szkół partnerskich.

Opis projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu rozgrywek w piłkę nożną według zasad obowiązujących podczas mistrzostw piłki nożnej.

Po rejestracji projektu zostało opracowane jego logo, które znajduje się na TwinSpace oraz stronach szkół.

W początkowej fazie projektu (okres od listopada do kwietnia) uczniowie przygotowywali się do organizacji mistrzostw. W tym czasie powstały także prezentacje multimedialne przedstawiające organizatorów mistrzostw tj. Polskę i Ukrainę, a także poszczególne stadiony, na których odbędą się mecze.

Drugim etapem projektu było zaprezentowanie stadionów w Polsce i Turcji, na których można rozgrywać mecze międzypaństwowe czy mistrzowskie.

Kolejnym etapem było opracowanie 10 zasad kibicowania fair play przez uczniów szkół partnerskich.

Uczniowie wykonywali plakaty w języku angielskim dotyczące gry w piłkę nożną, kibicowania, drużyny polskiej.

Uczniowie przygotowywali się cały czas do kibicowania fair play podczas finałów piłkarskich, które w polskiej szkole odbyły się: 30 maja – ćwierć finały, oraz 1 czerwca – półfinały i FINAŁ. Mecze uświetniły występy czirliderek.

Rozgrywki piłkarskie zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza tura rozgrywek, to mecze grupowe (takie same jak na prawdziwych mistrzostwach). Zawody te rozgrywane były od 8 maja do 20 maja. Dwie zwycięskie drużyny z każdej grupy zagrały mecze ćwierćfinałowe. Mecze te odbywały się podczas lekcji, więc kibicami byli jedynie uczniowie znajdujący się na boisku. Każda drużyna składała się z 6 zawodników, w tym co najmniej jedna dziewczyna oraz po jednym uczniu z klasy 4, 5 i 6. Druga tura to również była wielka próba kibicowania odbywająca się podczas meczy ćwierćfinałowych, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie klas IV – VI. Na wielki finał 1 czerwca poza całą społecznością szkolną, czyli uczniami klas IV-VI zaproszeni byli rodzice, lokalne media, władze oświatowe oraz mieszkańcy naszego miasta. Zaproszenia zostały rozwieszone na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Mecze półfinałowe odbywały się od godziny 8.00 do 10.00, natomiast wielki finał miał miejsce o godzinie 10.30 (mecz trwa dwa razy po 15 min.). Po zakończeniu meczu nastąpiła ceremonia wręczenia pucharu, medali i dyplomów zwycięskim drużynom .

Mistrzostwa piłkarskie to również okazja do sprawdzenie znajomości historii tych rozgrywek. W maju odbył się quiz wiedzy o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej.

Uczniowie uczęszczający na kółko dziennikarskie przeprowadzili wywiady z najlepszymi zawodnikami, strzelcami, oraz drużynami, które przeszły do fazy turniejowej. Wywiady były nagrywane na dyktafonie oraz w formie filmików opublikowanych na TwinSpace i stronach szkół.

Zwycięzcy mistrzostw otrzymali dyplomy (opracowane wspólnie przez szkoły partnerskie), medale i PUCHAR ufundowany przez Samorząd Uczniowski. Każdy z uczestników zawodów 1 czerwca otrzymał nagrodę pocieszenia w postaci słodyczy.

Na finał zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych mediów, władz miasta, oraz rodzice.

Podsumowaniem całego projektu było opracowanie kroniki Mistrzostw w formie papierowej oraz elektronicznej.

TIK w projekcie

W trakcie realizacji projektu technologie informacyjno-komunikacyjne były używane przez uczniów, w zależności od ich wieku, jako narzędzie pracy i środek komunikacji, np. wykorzystanie aparatów cyfrowych do wykonania zdjęć lub filmików, dyktafonów do nagrań. Dzieci uczyły się robić zdjęcia w pomieszczeniach i na dworze, statyczne i w ruchu. Starsze dzieci robiły filmiki przy pomocy aparatu fotograficznego. Zdobyty materiał, za pomocą odpowiednich programów, został przesłany na dysk komputera, a następnie obrobiony. Uczniowie uczyli się również skanować „papierowe” zdjęcia i zapisywać je w pamieci komputera. Platforma Moodle posłużyła do lepszego poznania zasad rejestracji i logowania się na platformę. Uczniowie w praktyce poznali zasady ‘e-learningu’ przygotowując się do quizu – przeczytali materiał wstępny, a dopiero potem wykonali quiz. Wyniki były pokazane przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej. Podsumowaniem działań było opracowanie wspólnej prezentacji.

 

Wyniki i korzyści

Najważniejszym efektem naszego projektu jest poznanie różnych państw, różnych kultur, a  szczególnie ważny jest kontakt z uczniami z innego kraju. Uczniowie polskiej szkoły poznali zwyczaje, sposób zachowania, zabawy swoich rówieśników. Poszerzyli także swoje umiejętności w posługiwaniu się narzędziami ICT. Również my, nauczyciele mieliśmy możliwość poszerzyć swoje umiejętności z zakresu obsługi: Moodle, MS Power Point, Open Office Impress, Windows Movie Maker, Photo Shop, MS Paint, Smilebox, Voki, TeachMeet, Prezi, TwinSpace, aparatu fotograficznego, kamery, skanera, wysyłania plików multimedialnych oraz ich publikacji. Jest to duży krok w zakresie zrozumienia międzykulturowego, wzrostu motywacji do nauki języków obcych i poprawy umiejętności ICT.

Włodzimierz Sidorow
Koordynator projektu