eTwinning for kindergarten teachers

eTwinning for kindergarten teachers

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium eTwinning pt. eTwinning for kindergarten teachers organizowane przez słowackie biuro eTwinning w dniach 7-9 października 2021 r. w Žilinie, Słowacja. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 3-6 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, czeskim i słowackim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 28 sierpnia 2021 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w przedszkolach z uczniami w wieku 3-6 lat,
  • komunikujących się w jednym z języków seminarium.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Žilina,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 sierpnia 2021 (godz. 23:59).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium winny we własnym zakresie monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju na stronach rządowych – m. in. https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.

Formularz zgłoszeniowy