eTwinning na rzecz instytucji kształcących nauczycieli – TTI

eTwinning na rzecz instytucji kształcących nauczycieli – TTI

W 2012 roku eTwinning zapoczątkował inicjatywę angażującą instytucje kształcące nauczycieli z kilku krajów europejskich do działań mających. Jej celem było przybliżenie informacji na temat eTwinning studentom kierunków nauczycielskich, już na początkowym etapie zdobywania przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych.

Od 2019 roku wszystkie Narodowe Biura Programu eTwinning oraz Partnerskie Biura Kontaktowe będą korzystały z pomocy instytucji kształcących nauczycieli, dzięki którym będą mogły wprowadzać eTwinning do kształcenia wstępnego nauczycieli w poszczególnych krajach. By wspomóc ten proces także studenci kierunków nauczycielskich będą odgrywać na platformie specjalną rolę nawiązując kontakty z innymi studentami i realizując wspólne projekty.

W Polsce w inicjatywę zaangażowały się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W rosnącej liczbie przykładów z różnych krajów inicjatywa ta pokazuje, że wprowadzenie eTwinning do szkolenia przyszłych nauczycieli przynosi znaczące korzyści zarówno młodym ludziom jak i instytucjom, w których się kształcą. Przykłady te pokazują praktyczne zastosowanie umiejętności XXI w., projektów i doświadczeń międzynarodowych, traktując również jako priorytetowe obywatelstwo cyfrowe.

Przede wszystkim jednak opisywane tutaj przedsięwzięcie pokazało, że wartość dodana eTwinning w kształceniu wstępnym nauczycieli przyczynia się do:

  • poznawania i stosowania nauczania metodą projektów i za pośrednictwem multidyscyplinarnej pracy;
  • rozwoju umiejętności w zakresie technologii TIK oraz języków obcych;
  • europejskich i międzynarodowych doświadczeń międzykulturowych;
  • rozwoju umiejętności zawodowych (zarządzanie projektem, wyznaczanie celów, planowanie, praca zespołowa);
  • refleksji na temat praktyki zawodowej: wymian z nauczycielami z innych systemów edukacyjnych.