eTwinning Partner Finding Seminar Online

eTwinning Partner Finding Seminar Online

Zapraszamy nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium organizowane przez cztery kraje – Polskę, Łotwę, Jordanię i Serbię. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online w dniu 16 sierpnia 2021 r. (9:00-15:00).

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż do miesiąca czasu od wydarzenia uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 11 sierpnia 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający aktywne konto na platformie eTwinning Live)
  • Posiadających doświadczenie w realizacji min. 1 projektu eTwinning
  • Zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym
  • Komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline) oraz 2-osobowe zespoły nauczycielskie z tej samej szkoły (każdy nauczyciel dokonuje osobnej rejestracji).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 11 sierpnia 2021 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy