eTwinning Travel Agency 

eTwinning Travel Agency 

 

Koordynatorki:
Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska i Magdalena Bartoszyńska
Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu

Kraje partnerskie:
Turcja, Ukraina, Serbia, Hiszpania, Finlandia

Obszary tematyczne:
edukacja wczesnoszkolna, informatyka/TIK, geografia, język obcy, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt interdyscyplinarny w języku angielskim, którego głównym celem było rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości u uczniów, a także poznanie kultury krajów partnerskich poprzez wykorzystanie elementów gamifikacji – zabawy, w której stali się oni pracownikami wirtualnego biura podróży.

W projekcie wzięli udział uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej. W ramach prowadzonego biura przeprowadzali wywiady z pracownikami prawdziwego biura podróży, poznawali zawody związane z sektorem turystycznym i hotelarskim, projektowali swoje własne wizytówki, poznawali zasady pisania CV oraz uczyli się planować wycieczkę szkolną. Uczniowie poznawali także kraje partnerskie, ich kulturę i geograficzne położenie. Nawiązując kontakty z uczniami z innych krajów, pracując razem w międzynarodowych grupach, uczyli się otwartości i akceptacji wobec innych kultur i zwyczajów.

Przed rozpoczęciem projektu ze szkołą partnerską został założony dokument Google, dzięki któremu uzgodniono zakres współpracy, tematykę i sposób realizacji przedsięwzięcia. Pomysły odnośnie realizacji projektu nauczyciele wymieniali także na czacie Twinspace oraz podczas spotkania online. Najwięcej uwagi poświęcono zadaniom realizowanym w grupach międzynarodowych:

W międzyczasie partnerzy wymieniali się kartkami świątecznymi i listami poprzez pocztę tradycyjną.

Projekt był bardzo atrakcyjny dla wszystkich jego uczestników. Dla nauczycieli był działaniem innowacyjnym, propagującym kulturę przedsiębiorczości, kreatywności, elementów doradztwa zawodowego. Podejmowane i realizowane na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, działania projektowe inspirowały dzieci do twórczego myślenia I rozwijania własnych pomysłów.

Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska i Magdalena Bartoszyńska