eTwinning Travel Agency

eTwinning Travel Agency

 

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu

Koordynatorzy:
Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska
Magdalena Bartoszyńska

Szkoła partnerska:
Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu, Turcja
CEIP Arturo Duperier, Hiszpania
Hyttikallion koulu, Finlandia
ОШ “Стеван Немања”, Serbia
Cherkasy Collegium “Berehynia”, Ukraina

Obszary tematyczne:
język obcy, geografia, przedmioty w szkole podstawowej

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/94194/home
https://etwinningtravelagency.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Projekt interdyscyplinarny w języku angielskim, którego zadaniem było rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości u uczniów, a także poznanie kultury krajów partnerskich. Główną ideą współpracy było wykorzystanie elementów gamifikacji i zaproponowanie uczniom zabawy, w której stali się oni pracownikami wirtualnego biura podróży. W ramach prowadzonego biura uczniowie przeprowadzali wywiady z pracownikami prawdziwego biura podróży, poznawali zawody związane z sektorem turystycznym i hotelarskim, projektowali swoje własne wizytówki, poznawali zasady pisania CV oraz uczyli się planować wycieczkę szkolną. Współpracując z rówieśnikami z innych krajów uczyli się otwartości i umiejętności akceptowania różnic opartych na kulturze i zwyczajach. Poznawali także tradycję i geografię krajów swoich partnerów.

 

Pierwszym działaniem partnerów, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem współpracy, było stworzenie wspólnego dokumentu Google, gdzie zebrano wszystkie ustalenia i plan przyszłych działań. Dokument był podstawą sprawnej realizacji projektu i punktem odniesienia przy planowaniu kolejnych aktywności.

Współpraca rozpoczęła się od autoprezentacji uczestników projektu poprzez wykonanie przez uczniów wizytówek (business cards), a następnie przedstawienie swojej szkoły i kraju z wykorzystaniem uproszczonego formularza Curriculum Vitae – tym sposobem uczniowie poznali zasady tworzenia podstawowych dokumentów formalnych w stopniu dostosowanym do wieku uczniów. Efektem wspólnego działania na tym etapie była gra online Find your workmates w której uczniowie mogli lepiej poznać swoich rówieśników z projektu.

Koordynatorzy dbali o to, aby uczniowie jak najczęściej pracowali w międzynarodowych grupach. Efektem takich działań był m.in. wspólny słownik Business Dictionary. Razem zaplanowali także szkolną wycieczkę do Londynu – każda grupa była odpowiedzialna na różne etapy podróży, które na koniec scalono we wspólny program wyjazdu. Powstał również komiks Wycieczka po Londynie i plakat w aplikacji Colorillo “My cultural suitcase”. Z prac poszczególnych szkół powstała także wspólna książka Our Story Book, w której uczniowie prezentowali swoje kraje.

Jedną z ciekawszych aktywności była wycieczka do prawdziwego biura podróży oraz punktu informacji turystycznej. Przed wycieczką wszyscy uczestnicy projektu proponowali na forum pytania, które warto zadać pracownikom biura. Wspólnie wybrano 10 najlepszych propozycji, które posłużyły do skonstruowania wywiadu. Efekty wycieczki, jak i rozmowy z pracownikami obu obiektów, zostały podsumowane w formie artykułu prasowego.

W okresie nauki zdalnej uczniowie kontynuowali współpracę – razem przygotowali album zdjęciowy Widok z mojego okna. W czasie projektu uczniowie brali wspólnie z rówieśnikami udział w tzw. burzach mózgu na temat wymarzonego zawodu czy zasad zrównoważonej turystyki. Wymieniono także kartki świąteczne i listy z rówieśnikami z krajów partnerskich poprzez pocztę tradycyjną.

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie wybierała narzędzia TIK, które wykorzystywała w kolejnych etapach projektu. Uczniowie wykazywali się kreatywnością w doborze narzędzi do przekazywanych treści. Realizując poszczególne działania partnerzy projektu korzystali z wielu narzędzi służących do współpracy, takich jak m.in.: platforma TwinSpace, Zee maps, Padlet, dokumentów i prezentacji Google, Animoto, YouTube, Movie Maker, LearningApps, Tricider, Quizizz, Kahoot, Coloroillo, StoryJumper, Bookcreator, Mentimetr, Tricider, Quizlet.

Partnerzy dużą wagę przykładali do ewaluacji prowadząc ją od początku współpracy, po każdym etapie, jak i na koniec projektu. Dzięki zbieranym informacjom mieli możliwość udoskonalania planu działań na bieżąco, tak aby dopasować projekt do potrzeb i możliwości uczniów.

Najmocniejszą stroną projektu okazały się: zaangażowanie uczestników jak również wzajemna motywacja zespołów klasowych podczas pracy nad poszczególnymi zadaniami w projekcie. Uczniowie rozwijali swoje umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia, a systematyczne realizowanie zadań pomagało uczniom w uczeniu się samodzielności i samodyscypliny. Dzięki udziałowi w projekcie, w którym językiem komunikacji był angielski, uczniowie stali się bardziej pewni siebie i otwarci na współpracę z rówieśnikami z innych krajów.

Koordynatorki