eTwinning w bibliotece w Łodzi

eTwinning w bibliotece w Łodzi

W Publicznym Gimnazjum nr 5 w Łodzi w dniach 7-8 maja 2015 r. w ramach Dnia eTwinningu:

1.     odbyła się akcja plakatowa,

2.     zaprezentowano uczniom szkoły projekty eTwinning realizowane w roku szkolnym 2014/2015:

a) projekt krajowy: Historia parzy w stopy. Ważne wydarzenia historyczne moim regionie,

b) projekt międzynarodowy: Czasy dynastii Jagiellonów w malarstwie (szkoła polska i szkoła litewska),

3.     przeprowadzono szkolny konkurs Na literackich ścieżkach Europy, w którym wzięło udział 12 uczniów z klas II-III.

Imprezę przygotowała
Barbar Langner (nauczycielka bibliotekarka)