eTwinning w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 

eTwinning w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 

W roku 2012 eTwinning zapoczątkował pilotażowo inicjatywę angażującą instytucje kształcenia nauczycieli z kilku krajów europejskich, której celem było przekazanie wiedzy na temat nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem TIK i realizacji projektów eTwinning studentom przygotowującym się do pracy w szkole. W 2019 stworzono dla nich specjalny typ konta na platformie, dzięki któremu mogą korzystać z narzędzi eTwinning i realizować studenckie projekty.

Dolnośląska Szkoła Wyższa dołączyła do społeczności europejskich instytucji kształcących przyszłych nauczycieli i realizujących projekty eTwinning w 2017 roku. Od 4 lat zachęcam i mobilizuję swoich studentów do projektów i rozwoju zawodowego oferowanego przez program.

Od momentu przystąpienia do programu eTwinning dla przyszłych nauczycieli (eTwinning for Future Teachers) z każdą grupą studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela realizuję 3-miesięczny projekt. Udział w nim umożliwia im:

  • zapoznanie się z Portalem eTwinning oraz Platformą TwinSpace, z których studenci będą mogli korzystać w swojej pracy z uczniami po zakończeniu studiów (projekty eTwinning wpisane są do podstawy programowej języka obcego jako sposób jej realizacji);
  • międzynarodową wymianę doświadczeń i wiedzy na temat kształcenia językowego uczniów przedszkoli i szkół podstawowych;
  • autentyczną komunikację w języku angielskim (na czacie oraz wideo) ze studentami z innych uczelni europejskich;
  • przełamanie barier językowych w języku obcym;
  • wspólną pracę ze studentami z za granicy nad wypracowywaniem rezultatów w projekcie (zgodnych z efektami kształcenia na naszej uczelni)
  • praktyczne zastosowanie umiejętności XXI w.

Realizacja projektu e Twinning często stanowi także motywację dla studentów do wyjazdu na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+

Włączenie projektów eTwinning do pracy studentów wzbogaciło program studiów i poszerzyło ofertę praktycznych umiejętności, które zdobywają podczas procesu edukacyjnego. Zaoferowało im doświadczenia, które z pewnością znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy z uczniami.  Z perspektywy nauczyciela akademickiego mogę śmiało powiedzieć, że dzięki eTwinning sama zdobywam nowe umiejętności poprzez współpracę z wykładowcami z uczelni zagranicznych – za każdym razem uczę się od partnerów projektowych czegoś nowego w obszarze pracy ze studentami.

Cennym doświadczeniem są także bezpośrednie spotkania podczas organizowanych specjalnie dla nauczycieli akademickich konferencji, seminariów kontaktowych i warsztatów. Przed pandemią miałam okazję brać udział w seminarium w Brukseli w 2018 roku oraz w naszych lokalnych, jesiennych spotkaniach w biurze FRSE w Warszawie. Aktualnie organizowane są międzynarodowe seminaria online. W maju 2020 odbyło się Online seminar – TTI practices in time of emergency, podczas którego wraz z Cristiną Huertas-Abril z uniwersytetu w Kordobie (Hiszpania), miałyśmy okazję opowiedzieć o projekcie realizowanym wspólnie od marca 2020 roku pt. Learning English with Technology. Do naszego wystąpienia zaprosiłam również studentkę biorącą udział w tej współpracy, Martę. Opowiedziała o doświadczeniach z realizacji naszych działań z perspektywy studenta, osoby, która odnosi praktyczne korzyści z udziału w przedsięwzięciu. Wspólnie wypracowanymi efektami dzieliłam się także podczas konferencji online w listopadzie 2020 – Empowering Future Teachers with eTwinning. Wraz z doświadczonymi wykładowcami/eTwinnerami, pracownikami Krajowych Biur i przedstawicielami Komisji Europejskiej zachęcaliśmy kolejne uczelnie do aktywnego włączenia się w program eTwinning. W trakcie spotkania znalazłam także partnerów do nowego projektu – takie wydarzenia to doskonały sposób na rozpoczęcie współpracy.

Zrealizowane projekty

Wiosną 2018 roku zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt wraz z uniwersytetem w Sopron na Węgrzech, pt. K.I.D. Knowledge, Impressions, Differences of Early Childhood Education.

Jego celem było zapoznanie studentów uczelni partnerskich z teoretycznymi, metodologicznymi i praktycznymi aspektami wczesnej edukacji języków obcych w Polsce i na Węgrzech. Zadaniem studentów była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z aspektami wczesnej edukacji z wykorzystaniem TIK. Studenci mieli zastosować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Był to pierwszy projekt zarówno dla nas jak i dla naszych partnerów, więc wspólnie uczyliśmy zasad eTwinning, platformy TwinSpace oraz aktywności projektowych dedykowanych studentom.

Współpraca przebiegała wyjątkowo dobrze, więc w  2019 roku zrealizowaliśmy kolejny projekt z węgierskimi partnerami. Tym razem dotyczył opowiadań dla dzieci w języku angielskim – Storytelling as an educational method in lower primary and kindergarten. W ramach wspólnych działań zajmowaliśmy się wykorzystaniem opowiadań dla dzieci w języku angielskim, jako materiałów edukacyjnych na zajęciach z języka obcego. Zadaniem tych tekstów było promowanie uczenie się języka obcego, wzbogacanie słownictwa uczniów, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i zrozumienia międzykulturowego u dzieci. Podczas realizacji projektu studenci wypracowali wiele materiałów bardzo dobrej jakości, które mogą zostać wykorzystane przez studentów innych uczelni oraz nich samych podczas praktyk lub na późniejszym etapie w pracy z dziećmi. Zapraszamy na:

TwinSpace projektu  

 

Materiały te zostaną wykorzystane w obecnym projekcie Teaching English Through Picturebooks – Creating a learning plan (marzec 2021) – będą stanowiły bazę przykładowych ćwiczeń, które studenci będą mogli zaadoptować do swojego modułu kształcenia.

W 2020 roku zrealizowaliśmy znakomity projekt wraz z uniwersytetem w Kordobie (Hiszpania) –  Learning English with Technology. Uczestniczyło w nim ponad 100 studentów, m.in. studenci studiów licencjackich, studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych z nauczaniem języka angielskiego. Współpracowaliśmy podczas pandemii łącząc różne grupy studentów – dla części z nich była to także forma realizacji praktyk studenckich. W związku z tym nasz projekt cechowała różnorodność tematyczna zadań dopasowywanych do roku studiów oraz efektów kształcenia.

Działania rozpoczęliśmy od zbudowania relacji poprzez interakcję i dzielenie się pomysłami. Studenci się zaangażowali –  na TwinSpace pojawiło się ponad 340 wpisów.

Na finiszu współpracy rozmawiali swobodnie na Skype i Zoom, a na zakończenie pisali reflective essays na temat kontaktów z partnerską uczelnią. Poniżej przytoczę fragment jednej z prac:

At the beginning of our meeting with the Spaniards we introduced ourselves and talked about our interests, studies, etc. (…) Later, we compared the education system in Spain and Poland. (…) Then we talked about our own ways of learning English. Another topic that we raised was our knowledge of eTwinning. It turned out that none of us before participating in this project knew this platform. Exchanging thoughts, we came to the conclusion that projects implementing eTwinning are an interesting form of learning English, putting it into practice and an opportunity to meet people from another country. (…) In conclusion, the meeting with the Spaniards was a very interesting experience for us. Thank you that we could participate in the project.

Ewaluacja przeprowadzona na koniec projektu przyniosła potwierdzenie wartości naszych działań. 94% studentów dzięki projektowi poprawiło znajomość język angielskiego, 96% uważa, że umie dobrze wybrać odpowiednie edukacyjne materiały spośród oferowanych źródeł, a 88% wie jak zaplanować i przeprowadzić aktywności dla uczniów w oparciu materiały i narzędzia online.

TwinSpace projektu  

 

Projekt został przez nas również opisany w artykule w English Teaching Professional. Zachęcamy do lektury.

Zaplanowany na marzec 2021, wspomniany już, projekt Teaching English through Picturebooks – Creating a learning plan będziemy realizować z uczelniami w Kopenhadze i Zagrzebiu. To będzie nasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie, w które zaangażujemy ponad 100 studentów. Zamierzamy wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych działań i mocno skupimy się na współpracy. Od razu stworzymy międzynarodowe grupy studentów, które będą wymieniać się pomysłami na nauczanie języka angielskiego uczniów w wieku od 5 do 12 lat. Zaplanują moduły kształcenia z wykorzystaniem książki obrazkowej, podzielą się informacjami zwrotnymi, a następnie porozmawiają przez Skype/Zoom, aby wymienić się pomysłami i uwagami na temat swoich zajęć. Ważnym elementem ich współpracy będzie także dyskusja na temat edukacji językowej w ich krajach. Na koniec projektu studenci napiszą reflective essays.

Nasze działania przynoszą już wymierne rezultaty – nasi byli studenci informują mnie o realizacji projektów eTwinning ze swoimi uczniami w szkole podstawowej (klasy I-III) i w przedszkolach.

Projekt z marca 2020 miał też bezpośrednie przeniesienie na dalszą drogę zawodową i edukacyjną naszych dwóch studentek. W celu zilustrowania sytuacji pragnę posłużyć się tekstem, który otrzymałam od Pani Agnieszki C. oraz Joanny D. na rzecz tego artykułu.

 

 …eTwinning poznałyśmy od strony praktycznej jako studentki DSW, podczas zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego z dr Barbarą Muszyńską w 2020 roku. Dr Muszyńska  zaprezentowała nam platformę i jej możliwości (wraz z szeroką gamą darmowych szkoleń, w których również uczestniczyłyśmy) i zaangażowała w projekty międzynarodowe. To dzięki niej stałyśmy się aktywnymi członkami społeczności eTwinning. Jednym z przywilejów z tego wynikających był udział Agnieszki Cz. w seminarium kontaktowym w Bukareszcie – to właśnie tam założyła swój pierwszy projekt z poznanym partnerem projektowym. W realizacji własnego projektu zauważyła szansę na odkrywanie nowych możliwości edukacyjnych oraz otwartości na wymianę międzykulturową.

Udział w projektach eTwinning daje nam możliwość poszerzania własnych kompetencji nauczycielskich. Dzięki wspomnianym działaniom, jako studentki II stopnia pedagogiki DSW, realizujemy obecnie autorski projekt „And so this is Xmas” wraz z naszymi uczniami z zerówki oraz partnerami z 10 krajów europejskich. Projekt jest podstawą naszych prac dyplomowych, których promotorem jest również dr Muszyńska.

Należy podkreślić, że nasza wiedza na temat platformy i jej możliwości oraz realizowanie przez nas kolejnych projektów nie zaistniałyby bez bezpośredniego wpływu i zapału dr Barbary Muszyńskiej…

 

Dzięki swojemu zaangażowaniu obie panie dodatkowo otrzymały wsparcie finansowe w ramach Akademii Umiejętności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na realizację działań, zakup potrzebnych materiałów oraz udział w szkoleniu metodycznym.

Gorąco zachęcam kolejne uczelnie do zaangażowania się w projekt eTwinning. To wymierne korzyści i rozwój dla studentów i nas, nauczycieli akademickich.

 

Autorka: dr Barbara Muszyńska

Doktor nauk humanistycznych (Universidad de Córdoba). Działalność badawczo-dydaktyczna oraz badawczo-rozwojowa Pani doktor ma na celu połączenie różnych dydaktyk przedmiotowych wraz z dydaktykami języków obcych w kontekście edukacji dwu i wielojęzycznej w celu wypracowywania nowych form kształcenia międzyprzedmiotowego.

Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.