O realizacji projektów eTwinning w SP nr 3 – Koźmin Wielkopolski

Zapraszamy do lektury artykułów Alicji Gawrońskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim, koordynatorki projektu eTwinning Matematyka i My, opublikowanych w Echo Koźmina nr 8 (325) i Uczyć lepiej” – nr 5 – 2016/2017 wydawane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu..