eTwinning w Sopocie

eTwinning w Sopocie

„eTwinning w Sopocie” – konkurs dla szkół

Biuro programu eTwinning – Europejska Współpraca Szkół zaprasza nauczycieli, do wzięcia udziału w konkursie „eTwinning w Sopocie”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Sopot,  we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Do konkursu można zgłaszać projekty rozpoczęte lub zrealizowane w minionym roku szkolnym, ale także w obecnym (projekty o krótszym czasie trwania, np. 3 tygodniowe lub 2 miesięczne, itp).

Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych projektów europejskiej współpracy szkół, zrealizowanych w ramach programu eTwinning przez placówki prowadzące działalność oświatową w Sopocie.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

·         przedszkola i szkoły podstawowe,

·         gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

oraz specjalna kategoria dla najlepszego „debiutanta” nauczyciela realizującego projekt eTwinning po raz pierwszy.

Jeśli nie jesteś pewien jak wypełnić formularz, skontaktuj się z ambasadorem eTwinning w województwie pomorskim:

Beata Brylowską: beata_br@op.pl lub Mirosławą Żołna: mzolna1@wp.pl lub zajrzyj do publikacji z dobrymi projektami na naszej stronie:

http://www.etwinning.pl/publikacje

Zachęcamy do przysyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza w terminie do 30 listopada. Czekają atrakcyjne nagrody!

Do pobrania regulamin konkursu