eTwinning zmienia edukację

eTwinning zmienia edukację

Kontakt uczniów z rówieśnikami z innych krajów, dzielenie się poglądami i wiedzą między nauczycielami z różnych szkół, szeroki wachlarz szkoleń na najwyższym poziomie to tylko niektóre z licznych zalet udziału w programie eTwinning. Dzięki eTwinning nauczyciele poszerzają swoją wiedzę, rodzice są bardziej zaangażowani w życie szkoły, a uczniowie opuszczają jej mury wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Europejski Program eTwinning, prowadzony w Polsce przez Krajowe Biuro eTwinning od dekady łączy uczniów i nauczycieli z całego kontynentu (a także spoza jego granic). Tworzą oni wielonarodową społeczność, realizują wspólnie projekty, uczą się od siebie nawzajem. eTwinning to nie tylko internetowe pogaduszki z kolegą, który mieszka setki kilometrów stąd, lecz także wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi. Potencjalnymi korzyściami są również wyższy poziom osiągnięć i motywacji uczniów, nauczycieli, rodziców, a także całej społeczności szkolnej. Wszystkie zalety uczestnictwa w programie oraz jego istotny wpływ na uczniów, szkołę i jakość prowadzonych lekcji potwierdzają nauczyciele, którzy współpracowali w ramach eTwinningu.

Większe zaangażowanie i lepsze osiągnięcia uczniów

Do najważniejszych celów eTwinning należy wykorzystanie technologii wspierających współpracę między uczniami i wzbogacających proces uczenia. Jednym ze sposobów realizacji projektu są np. wideokonferencje prowadzone przez uczniów z zagranicznymi partnerami w celu ćwiczenia umiejętności językowych lub udostępnianie zdjęć wykorzystywanych podczas nauki o różnych kulturach i zwyczajach.

Wielu eTwinnerów zauważyło wzrost motywacji wśród uczniów i gotowość do dzielenia się swoimi pomysłami z partnerską szkołą. Młodzi ludzie dostrzegają w uczeniu się realny cel, dlatego znacząco poprawia się jakość ich pracy, co przekłada się na lepsze wyniki. Rozwijają się również ich umiejętności techniczne i komunikacyjne. Współpraca międzynarodowa może przynieść szczególne korzyści uczniom z niższą samooceną oraz tym, dla których tradycyjne metody nauczania są nieskuteczne.

Michał Siwkowski, nauczyciel z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie, potwierdził nasze spostrzeżenia, podczas realizacji projektu Take a stand – lend a hand. Jego uczniowie osiągnęli wspaniałe rezultaty dzięki udziałowi w przedsięwzięciu. Korzystając z różnorodnych narzędzi (np. Tricider, Tagxedo, Straw Poll, Audacity i Movie Maker), tworzyli niezwykle interesujące materiały, w tym m.in. dwie książeczki w języku angielskim o zapobieganiu różnym formom prześladowania w szkole – bullying i cyberbullying. Materiały wypracowane wspólnie przez partnerów stanowią teraz doskonałe pomoce dydaktyczne w przeciwdziałaniu przemocy w szkole.

„Projekt okazał się ogromnie atrakcyjny dla uczniów (do tego stopnia, że na zajęciach pojawiali się także niezwiązani z projektem uczniowie, by pomagać). W dodatku wiedza i zaangażowanie gimnazjalistów doprowadziły do znacznej poprawy warunków panujących w szkole” – przyznaje koordynator projektu.

Motywacja dla nauczycieli

Udział w programie przekłada się także na większe zaangażowanie nauczycieli w wykonywaną pracę oraz ich bardziej entuzjastyczne nastawienie do niej. Dzięki pracy z uczniami zaangażowanymi w zajęcia pedagodzy sami czują większą motywację. Duży wpływ na poprawę jakości pracy nauczycieli mają kontakty z innymi eTwinnerami, którzy nie tylko chętnie rozwijają swoje profesjonalne umiejętności lecz także mają podobne poglądy co do programu.

Anna Ryrych z Przedszkola nr 48 w Zabrzu podkreśla, że spotkania z innymi zaangażowanymi w eTwinning nauczycielami zmotywowały ją do działania: „Zapał innych nauczycieli, ich wiara w uczniów i w to, że podejmowane przez nich działania przyniosą sukces – wszystko to utwierdziło mnie w przekonaniu, że dzięki eTwinningowi mogę realizować marzenia nie tylko swoje, ale i swoich wychowanków…”.

eTwinning to również bank ciekawych, świeżych i kreatywnych idei i pomysłów, z których można korzystać w dowolnym momencie. Nie trzeba wszystkiego wymyślać od nowa. W prosty sposób można zaadoptować istniejące już pomysły i projekty do swoich możliwości i potrzeb.

„eTwinning wyposażył mnie w rewelacyjne narzędzia i niezbędną do korzystania z nich wiedzę. Dodał mi odwagi i wiary w moje metody pracy” – mówi Jolanta Maciejewska ze Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie.

Różnorodne szkolenia na najwyższym poziomie

eTwinning oferuje nie tylko współpracę w ramach projektów, czy dzielenie się dobrą praktyką – gwarantuje również nieustanny i w dodatku bezpłatny rozwój zawodowy na najwyższym poziomie. Zarejestrowani nauczyciele mają do wyboru liczne szkolenia stacjonarne i online dotyczące nie tylko narzędzi eTwinning, lecz także tych ogólnodostępnych, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w codziennej pracy w szkole.

Małgorzata Łaska ze Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie stosuje takie narzędzia niemal codziennie: Tydzień z LearningApps nauczył mnie, jak tworzyć quizy dla uczniów. Zamieszczam zadania powtórkowe na blogu, który prowadzę. Kahoot (Tydzień z narzędziami do interakcji) to również był strzał w dziesiątkę. Nic tak nie trafia do dzieci jak gry komputerowe”.

W ofercie programu znajdują się też liczne międzynarodowe warsztaty edukacyjne, prowadzone online, do których uczestnicy mają dostęp ze swojego profilu eTwinning LIVE (udostępnianego po zarejestrowaniu w programie eTwinning).

Możliwości dla całej społeczności szkolnej

Badania pokazują, że eTwinning ma wpływ na całą społeczność szkolną. Czasami projekt obejmuje wszystkie przedmioty nauczane w szkole, angażując do współpracy wykładających je nauczycieli. Zdarza się, że rozwiązania podpatrzone u partnerów z projektu pozytywnie zmieniają metody pracy w jednej klasie, a później stopniowo w całej szkole, tym samym poprawiając relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami.

Często projekty angażują rodziców uczniów, zmieniając ich nastawienie do różnych kwestii. To zaangażowanie opiekunów ułatwia również pracę nauczycielom. „Rodzice w końcu mogli zobaczyć, że ich dzieci potrafią wykorzystywać znajomość języka, a komputer i Internet służą im do realizacji projektu, a nie do rozrywki” – zaobserwowała Agnieszka Domagała ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie.

Zainteresowanie i zadowolenie rodziców to pierwszy krok w kierunku poprawy wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, tak jak w przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gilowicach, gdzie koordynatorką projektów eTwinning jest Monika Kosiec:

„Dzięki udziałowi w programie eTwinning i realizacji projektów nasza szkoła jest promowana w środowisku lokalnym, jako placówka o poszerzonej ofercie edukacyjnej oraz innowacyjnym podejściu do nauczania”.

Poszerzanie horyzontów

Sercem współpracy międzynarodowej jest promocja wielokulturowości, unieszkodliwianie stereotypów i zmiana nastawienia młodych ludzi do „inności”, tak aby stali się otwartymi na świat obywatelami. Dodatkowo, udział w projektach pomaga przygotować uczniów nie tylko do zajęć szkolnych, lecz także do dorosłego życia. Umiejętności techniczne – takie jak obsługa nowoczesnych programów i urządzeń – znajomość języków obcych oraz zdolność do komunikacji, kreatywnego myślenia i tworzenia pozwolą im nie tylko lepiej funkcjonować w społeczeństwie, lecz także sprawniej budować karierę zawodową w przyszłości.

Udział w projektach daje młodym osobom możliwość obcowania z tematami, zjawiskami i zagadnieniami, z którymi nie mają zwykle styczności. Beata Lenartowicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim zrealizowała we współpracy ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Słowacji, Islandii i Turcji projekt Art connect us. W jego ramach uczniowie poznawali sylwetki oraz twórczość najwybitniejszych artystów z partnerskich krajów i sami prezentowali swoje artystyczne zdolności.

„Bliski kontakt z artystą, uczenie się od najlepszych, bezpośrednie obcowanie ze sztuką i jej tworzenie poszerza horyzonty uczniów, uwrażliwia ich na piękno, rozbudza kreatywność, kształci nowe umiejętności” – przyznaje Beata Lenartowicz.

Podobne efekty zaobserwowały Barbara Głuszcz, Agata Czarniakowska i Dorota Zimacka – zespół realizujący niezwykle bogaty i wieloprzedmiotowy projekt LYPS – Let Your Passion Shine w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie.

[Uczniowie] byli w pełni autonomicznymi i odpowiedzialnymi uczestnikami procesu uczenia się i nauczania, a nie jedynie biernymi odbiorcami podawanych treści. Projekt pozwolił odkryć i wykorzystać do działań potencjał drzemiący w dzieciach. To, czy będzie on rozwijany, czy pojawią się wśród nich geniusze, będzie zależało od osób, które ci młodzi ludzie spotkają na swojej dalszej drodze – podsumowuje Barbara Głuszcz.

Artykuł o programie eTwinning ukazał się również na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dodaj komentarz