EU Games 2015-2016

EU Games 2015-2016

 

 

Przedmiot:
międzyprzedmiotowy

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Koordynatorzy:
Paweł Ciesielczuk

Szkoły partnerskie:
Lycée Jules Verne (Francja)
I.E.S. JUAN DE MAIRENA (Hiszpania)
IES San Juan Bautista (Hiszpania)
COLEGIUL NATIONAL “VLADIMIR STREINU” GAESTI (Rumunia)
Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi (Turcja)

Obszary tematyczne:
chemia, ekonomia, języki obce, historia, geografia, informatyka/TIK, język i literatura, muzyka, fizyka

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/17569/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Zwycięzca europejskiego konkursu 2017 – kategoria 16-19 lat

 

Po poznaniu partnerskich krajów pod kątem kultury, sztuki, geografii, historii, nauki, sportu, literatury, muzyki, Języka, tradycji i ekonomii poprzez szereg różnorodnych aktywności, francuscy, polscy, rumuńscy, tureccy i hiszpańscy uczniowie wspólnie stworzyli EU Games, aby w formie gry rozpowszechniać zdobytą wiedzę.

 

Współprace rozpoczęli od poznania się. Uczniowie wyedytowali swoje profile i zamieścili wiadomości na profilach partnerów. Wspólnie, z nowymi przyjaciółmi, stworzyli chmurę wyrazową. Ostatnie lody przełamali grając razem na www.europa.eu/kids-corner i omawiając poznane gry na forum.

Kolejnym krokiem było utworzenie międzynarodowych drużyn. Poprzez formularz online, w którym uczniowie deklarowali interesujące ich tematy sformowali drużyny do pracy nad nim. Drużyny skupiały się na dziedzinach takich jak:

W obrębie grup poznawali swoje kraje w wybranym zakresie. W formie quizu na forum zadawali sobie pytania, porównywali odpowiedzi i uczyli się o sobie nawzajem. Wybrana przez nich dziedzina, realizowane aktywności, były ściśle związane z programem nauczania danego przedmiotu, odpowiednim zakresem słownictwa na lekcjach języka angielskiego i francuskiego.  Pracowali nad nimi w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w domu korzystając ze zróżnicowanych narzędzi (Scratch, Jigsaw planet, Kahoot, itp.).

Komunikacja pomiędzy partnerami odbywała się za pośrednictwem narzędzi TwinSpace, Zorganizowali wideokonferencję – dla uczniów i drugą dla nauczycieli. Podzielili się zadaniami i wspólnie decydowali o przebiegu projektu dyskutując nad kolejnymi krokami i aktywnościami. Wspólnie stworzyli także netykietę, której przestrzegali wszyscy partnerzy.

Finałowym efektem są gry EU Games, które stały się bardzo popularne w szkole, zwłaszcza 9 maja – w Dniu Europy. Zarówno granie, jak i ich tworzenie przyczyniło się do wyjątkowego rozwoju kompetencji cyfrowych zaangażowanych uczniów.

Działania projektowe poddano na koniec ewaluacji, a wszystkie aktywności były dokładnie opisywane.

Projekt wywarł duży wpływ na moją pracę, a także pracę moich uczniów. Rozwinąłem swoje umiejętności w kwestii korzystania z Internetu i narzędzi online, które sprawiają, że nauczanie i uczenie stały się świetną i efektywną zabawą. Moi uczniowie mieli dodatkową motywację do nauki języka angielskiego dzięki praktycznemu i angażującemu wykorzystaniu go w komunikacji z partnerami. Szkoła zyskała również pozytywny rozgłos w najbliższej okolicy, jako innowacyjna placówka współpracująca z zagranicznymi partnerami, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

W mojej opinii największym sukcesem tego projektu było to, że moi uczniowie mogli uczyć się języka obcego w interesujący i angażujący sposób.

Koordynator

 

Wszystkie materiały powstałe podczas realizacji projektu dostępne są na jego TwinSpace.