EUrope

EUrope

Przedmiot: 
język angielski
Nazwa szkoły: 
Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskie

Koordynator:
Weronika Kuś

Szkoły partnerskie:
Gymnázium Česká Lípa, Česká Lípa, Czechy
Keskuskoulu, Raahe, Finlandia
Høknes barneskole, Namsos, Norwegia
Colegio Puente III, Astillero, Hiszpania
Escola B/S Domingos Capela, Espinho, Portugalia

Język projektu:
angielski

Strony internetowe projektu:
http://europeonetwinning.weebly.com/index.html
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57077/home
http://europe-etwinning.blogspot.com/
http://gim14rs.edupage.org/

Nagrody i wyróżnienia:
Projekt zajął 2. miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2013 w kategorii wiekowej gimnazja.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:
– podejmowanie działań o charakterze muzycznym (śpiew, taniec, gra na instrumentach) w myśl hasła: muzyka łączy ludzi;
– poznanie kultury krajów partnerskich (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji muzycznych);
– rozwijanie kompetencji językowych;
– rozwijanie kompetencji w zakresie użycia TIK;
– pobudzanie do twórczego myślenia (m.in. w związku z różnorodnym wykorzystaniem sznurków).

Opis projektu:

Pomysł projektu narodził się w Portugalii. Graficzny zapis nazwy (EUrope) odzwierciedla zawartą w niej grę słów. Projektowe działania przebiegały więc na dwóch płaszczyznach:

1) związanej z dosłownym znaczeniem słowa rope i służącej podejmowaniu różnorodnych twórczych działań z wykorzystaniem sznurków;

2) związanej z metaforycznym znaczeniem słowa rope – liną łączącą partnerskie szkoły była muzyka w myśl hasła: Music is like a rope – it links people.

Podejmowane zadania związane były przede wszystkim z muzyką – grą na instrumentach (np. pianino, flet, skrzypce, gitara), śpiewem, tańcem. Uczniowie przedstawiali również muzyczne tradycje swoich krajów (np. przygotowywali prezentacje poświęcone instrumentom ludowym, kompozytorom, muzykom, festiwalom). Wspólne przedsięwzięcia o charakterze muzycznym rozpoczęto od śpiewania kanonu Panie Janie w językach partnerskich krajów. Kolejnymi inicjatywami były: ilustrowanie utworu Vangelisa Wyprawa do raju oraz tworzenie hymnu projektu na melodię utworu Beatlesów Yellow submarine. Nie zabrakło także śpiewania kolęd oraz innych wybranych przez uczniów utworów. W ramach działań projektowych przygotowywano również filmiki prezentujące tańce typowe dla poszczególnych krajów – uczniowie nie tylko przedstawiali swoje tańce, ale także uczyli się układów prezentowanych przez partnerów (np. paso doble, trojak). Ostatnią wspólną inicjatywą był quiz Does your country fit into a piece of music polegający na przyporządkowaniu wysłuchanego utworu (nieprezentowanego w trakcie projektowych działań) do kraju uczestniczącego w inicjatywie.

Szczególnym przedsięwzięciem pozwalającym poznać bogactwo muzyczne kontynentu, a jednocześnie podsumowującym projekt na forum szkoły, był EuroConcert. Stanowił on muzyczną podróż po partnerskich krajach – zaproszeni goście poznali szkoły uczestniczące w działaniu, a przede wszystkim wysłuchali utworów związanych z poszczególnymi państwami. Koncert stanowił świetną okazję do zaprezentowania talentów samych gimnazjalistów oraz ich europejskich przyjaciół.

Poza realizacją inicjatyw muzycznych partnerzy – wykorzystując różnorodne narzędzia TIK – na bieżąco prezentowali swoje placówki i miejscowości oraz zwyczaje i kulturę swoich krajów. Zaprojektowano m.in. logo projektu, stworzono trailer, prezentacje, filmiki, pocztówki, opracowano książkę z przepisami bożonarodzeniowymi. Na blogu i TwinSpace zamieszczano także informacje dotyczące bieżącego życia szkół partnerskich.

Zgodnie z tytułem projektu – równolegle z przedsięwzięciami o charakterze muzycznym – uczniowie podejmowali działania związane z wykorzystaniem sznurków: zadania sportowe (np. przeciąganie liny, skoki na skakance), artystyczne (np. wykonywanie kartek, ozdób z użyciem sznurków).

Projekt EUrope stanowił świetną okazję do poznania różnorodnych narzędzi TIK (do szczególnie lubianych przez uczniów należały Voki i Wordle, Pizap, Photoshop). Ponadto, młodzież wypowiadała się na forum oraz miała okazję poznać się dzięki wideokonferencjom organizowanym przy użyciu Skype’a.

Podjęte w trakcie roku szkolnego działania w pełni potwierdziły prawdziwość stwierdzenia: muzyka łączy ludzi, a także pozwoliły uczniom realizować inne pasje (np. fotografia, zainteresowania informatyczne, językowe, artystyczne). Realizując projektowe inicjatywy, uczestnicy wzajemnie się inspirowali, służyli wskazówkami, poszukiwali twórczych inspiracji.

Projekt może być kontynuowany przez wszystkich chętnych do tego, aby w twórczy sposób podjąć temat muzyki. Opracowane wspólne produkty (głównie nagrania na EuroConcert oraz filmy przedstawiające tańce) mogą być wykorzystane przez wszystkich zainteresowanych.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:
– EuroConcert;
– nagrania piosenek, tańców oraz utworów wykonywanych na instrumentach;
– hymn projektu;
– broszura zawierająca przepisy kulinarne z poszczególnych krajów na Święta Bożego Narodzenia;
– własnoręcznie wykonane kartki;
– ilustracje do utworu Vangelisa Wyprawa do raju;
– wzrost kompetencji językowych;
– wzrost kompetencji w zakresie użycia narzędzi TIK;
– poznanie bogactwa kulturowego partnerskich krajów – kształtowanie postawy otwartości;
– pobudzenie uczniów do twórczych działań i samodzielnych inicjatyw;
– rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
– integracja środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice).