European Bedtime Stories! EDL 2019 

European Bedtime Stories! EDL 2019 

 

Koordynatorka:
Katarzyna Sopolińska – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

Kraje partnerskie:
Włochy, Bułgaria, Ukraina, Francja, Niemcy, Grecja, Portugalia, Belgia, Rumunia, Turcja

Obszary tematyczne:
język obcy, informatyka/TIK, geografia, sztuka, muzyka, plastyka, historia, WOS, język polski

Języki:
angielski i języki krajów partnerskich

Strona projektu:
TwinSpace

Nagrody i wyróżnienia:

 

Opowieści na dobranoc są ważnym elementem w rozwoju dzieci, rozwijają ich uwagę i skupienie, a przede wszystkim wyobraźnię. Pozwalają prawidłowo wykształcić ich uczuciowość, uwagę oraz chęć do czytania i pisania. W dzisiejszej, technologicznej rzeczywistości, niezwykle ważne jest pokazanie im, jak można połączyć te dwa różne światy tworząc niezwykłe historie i rozwijać swoją wiedzę o innych krajach i ich dziedzictwie. Zaplanowane w projekcie działania miały także pokazać różnorodność form komunikacji i możliwości jakie ze sobą niosą. Uczniowie wspólnie odkrywali jak mogą wyrazić sobie poprzez opowieści, listy, artykuły, a także sposób wypowiadania się i intonacji.

Partnerzy zakładali początkowo, że projekt będzie krótki, a głównym jego działaniem będzie poznanie różnorodności języków i celebrowanie Europejskiego Dnia Języków. Z czasem pojawiły się nowe pomysły i propozycje i projekt rozwinął się w znacznie większe przedsięwzięcie.

Nauczyciele stworzyli bazę narzędzi i materiałów, które z powodzeniem można wykorzystać w kolejnych projektach lub podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie stworzyli logo projektu i aktywnie włączyli się w zaprojektowane dla nich (i przez nich) działania na TwinSpace.

Główne aktywności obejmowały poznanie i prezentację narodowych opowieści, tworzenie na tej bazie kart do komunikacji, wymyślanie swoich historii, ilustrowanie ich i nagrywanie. Partnerzy zgromadzili w ten sposób wiele ciekawych i interaktywnych materiałów i ćwiczeń utrwalających i wprowadzających  słownictwo, np. wspólne historie, międzynarodowy quiz. Uczniowie biorąc aktywny udział w ich tworzeniu wykorzystywali rozmaite aplikacje i programy rozwijając kompetencje cyfrowe, umiejętność współpracy w międzynarodowych zespołach, pracy metodą projektu i organizacji własnego czasu, co było wyzwaniem w okresie pandemii.

Praca w międzynarodowych grupach przyniosła najciekawsze efekty i sprawiła uczniom wiele radości. Każdy członek zespołu miał swoje określone zadanie np. zapoczątkowanie historii, dodanie zakończenia, stworzenie ilustracji, nagranie głosowe opowieści, itp. Powstału ciekawe historie oparte na współpracy, zawierające elementy kultury i tradycji krajów partnerskich. Uczniowie w ten sposób poznawali lepiej swoich rówieśników, ich ojczyzny i to co jest dla nich ważne. Uczyli się także podstawowych zwrotów w różnych językach, słuchali wymowy.

Razem świętowali Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych i Święto Języka Ojczystego, a także Dzień Bezpiecznego Internetu. W podejmowanych działaniach partnerzy zwracali szczególną uwagę na bezpieczne, efektywne i szanujące prawa autorskie korzystanie z zasobów Internetu.

Swoją pracę podsumowali we wspólnym e-magazynie.

Uczniowie naszej szkoły związani są z programem eTwinning od samego początku, czyli 15 lat, Każdego roku w ramach podstawy programowej realizują różnorodne projekty z krajami UE i nie tylko. Dwukrotnie zdobyliśmy tytuł Szkoły eTwinning za min. zaangażowanie uczniów i nauczycieli w międzynarodowe działania projektowe. Jako nauczyciel, nie wyobrażam sobie swojej pracy bez możliwości pracowania metodą projektu międzynarodowego i tym samym od najmłodszych klas otwierania uczniom drzwi do poznania rówieśników z innych krajów i ich kultury. Dzięki tego typu aktywnościom kształtują swoje kompetencje kluczowe w wielu obszarach, które z pewnością będą miały wpływ na ich życiowe wybory.

Nasze rezultaty można wykorzystać nie tylko przy kolejnych Europejskich Dniach Języków, ale także podczas regularnych zajęć w młodszych grupach i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (możliwość odsłuchania). Nasi uczniowie tworzyli materiały w formie eksiążek z myślą o innych uczniach.

Katarzyna Sopolińska