Europejska Konferencja eTwinning

Europejska Konferencja eTwinning

Doroczna Europejska Konferencja eTwinning 2020 zgromadziła online wielu wyjątkowych, entuzjastycznych nauczycieli, osób kształtujących politykę i ekspertów z całej Europy. Uczestnicy zgłębiali zagadnienia związane ze zmianami klimatu oraz oraz idącymi za nimi wyzwaniami edukacyjnymi.

Serdecznie dziękujemy eTwinning i jego wspólnocie za ich niezwykłą odporność podczas kryzysu – Mariya Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, Badań naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży)

Co robią członkowie eTwinning podczas roku pełnego przeciwności losu i trudności? Wykazują się wytrwałością, kontynuując edukację swoich uczniów, przyszłych dorosłych, w zakresie zrównoważonego stylu życia i sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu i innym problemom związanym ze środowiskiem naturalnym.

 

Wstępną część Konferencji poświęcono samym nauczycielom-pionierom, laureatom Europejskich Nagród eTwinning. Podczas Ceremonii wręczenia Nagród Europejskich, która odbyła się we wtorek 22 października, do wydarzenia na żywo przyłączyło się niemal 600 nauczycieli z całej Europy, by uczcić 53 nagrodzonych nauczycieli . Swoją premierę miały także prezentacje zwycięskich projektów, a nagrodzeni nauczyciele mieli możliwość porozmawiania na żywo z członkami Komisji Europejskiej.

  • Zwycięski projekt: Busy Bugs in my Bag – nagrodę wręczyła Florence Mondin (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego)
  • Zwycięski projekt Wonderland – nagrodę wręczył Markus Rester (Dyrekcja Generalna ds. Eukacji i Kultury, Komisja Europejska)
  • Zwycięski projekt EU’ve got mail – nagrodę wręczyła Sophie Beernaerts (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska)
  • W końcu, zwycięski projekt Robo-code – nagrodę wręczył Michael Teutsch (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska)

Wszystkie wideo są dostępne poniżej

Drugą część konferencji, w dniu 23 października 2020, oficjalnie zaingurowała Mariya Gabriel, Komisarz Europejską ds. Innowacji, Badań naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży.

Komisarz Gabriel mówiła o znaczeniu “wspólnych wysiłków” w dążeniu do poradzenia sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu czy Covid-19. Pandemia wywarła bezprecedensowy wpływ na system edukacji, co spotkało się jednak z szybką reakcją społeczności eTwinning.

Wiele się dzięki tej sytuacji nauczyliśmy, również o tym, jak duże znaczenie ma poczucie wspólnoty. Od początku pandemii członkowie eTwinning byli lepiej przygotowani do przeniesienia zajęć online i przyzwyczajeni do wzajemnej pomocy, inspiracji i podnoszenia się nawzajem na duchu.

Komisarz Gabriel zakończyła swoje wystąpienie podkreślając, że: “Komisja Europejska w dalszym ciągu będzie starannie wsłuchiwać się w potrzeby uczniów i nauczycieli oraz pracować z przedstawicielami krajowych ministerstw, by kontynuować wprowadzanie eTwinning w ich krajowych systemach.

Przemówienie otwierające i wprowadzenie do Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu wygłosiła Clara De La Torre, Wicedyrektor generalna w Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej. Podczas swojego wystąpienia przekazała gratulacje całej wspólnocie eTwinning za doskonałą pracę wykonaną podczas pandemii i podkreśliła kluczową rolę eTwinning w zwiększaniu świadomości w zakresie Zmian Klimatu i wspieraniu nauczycieli i młodzieży w przygotowaniu na wyzwania przyszłości. Przedstawiła także Europejski Zielony Ład oraz Europejski Pakt na rzecz Klimatu, które wejdą w życie w grudniu w ramach strategii UE. Stwierdziła ona:

W ramach ponownej walki ze Zmianami Kliamtu musimy dokonać przejścia do neutralnego klimatycznie i zrównoważonego społeczeństwa, które nikogo nie zaniedbuje i które zajmuje się problemami wszystkich osób. Taki jest nasz cel w ramach Zielonego Ładu – podczas transformacji każdy ma rolę do odegrania!

Zwróciła się bezpośrednio do społeczności eTwinning z prośbą o aktywne działanie w ramach Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu od grudnia 2020 r.

Wystąpienie inauguracyjne: Nauczanie podczas pandemii – czy nauczanie metodą projektów ma jeszcze rację bytu? wygłosił Koen Timmers, laureat nagrody Global Teacher Prize 2017, finalista z 2018 r. i ambasador-założyciel inicjatywy “Nauczanie o Celach Zrównoważonego Rozwoju”.

Koen Timmers podkreślił jak ważne jest, aby nauczyciele nigdy nie zapominali, że “Sednem edukacji jest nie nauczanie, a uczenie się, najważniejsi są nie nauczyciele, a zawsze uczniowie!”. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił różne praktyczne podejścia, a także ćwiczenia wykonane przez uczniów z całego świata w ramach Projektu Działań na rzecz Klimatu.

Po wystąpieniu inauguracyjnym przyszedł czas na warsztaty, ćwiczenie z interaktywnego uczenia się i kreatywne przerwy.

Cztery rozłożone na dwa dni sesje, w ramach których odbyło się ponad 40 warsztatów, poprowadzili członkowie społeczności eTwinning oraz współpracujący z programem eksperci. Wśród nich na szczególną uwagę zasłużył warsztat Nasza planeta, nasza przyszła wspólna walka ze zmianami klimatu przeprowadzony przez Alessandrę Pertot i Louisę Kelly (Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej).

Podobnie jak w poprzednich latach, sieć Przyjaciół eTwinning zapewniła uczestnikom konferencji wysokiej jakości warsztaty. Wśród prowadzących znaleźli się Małgorzata Łuszczek z Eco-Schools, Karen Polak z Domu Anny Frank, Isabel Crespo z Fundacji Europeany, Noëlle Billon ze Scientixu, Steven Stegers z Euroclio, Marie Cucurella z Peace Jam i wiele więcej osób.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wykonać ćwiczenie z interaktywnego uczenia się, w ramach którego dołączali do kreatywnego zespołu redakcyjnego eTwinning i tworzyli publikacje dotyczące zmian klimatu. Uczestnicy konferencji odgrywali role redaktorów, felietonistów, ilustratorów, wspólnie i entuzjastycznie pracując nad internetowym wydaniem czasopisma.

Ostateczną wersję czasopisma znajdziesz tutaj.

Podczas ostatniego dnia konferencji koordynatorki pięciu wyjątkowych projektów eTwinning: Despoina Tsifetak (Grecja), Loredana Popa (Rumunia), Murièle Dejaune (Francja)  i Aneta Wilk (Polska), podzieliły się swoimi doświadczeniami i wnioskami, aby zainspirować i zmotywować wszystkich członków eTwinning chcących rozpocząć podobną przygodę.

Wystąpienie zamykające konferencję wygłosił Dr Markus Rester, Kierownik Jednostki – Internetowe Platformy Edukacyjne, DG Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej. Dr Rester podziękował wszystkim uczestnikom, przypominając im o znaczeniu udziału we wspólnocie takiej jak eTwinning, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy wzajemne wsparcie i odpowiedzialność stają się niezbędne.

Żyjemy w trudnych czasach, co nie jest łatwe, ale dzięki eTwinning możemy dalej wzajemnie wspierać się, dawać sobie nadzieję i zapewniać ciągłość naszych działań.

Zapraszamy do obejrzenia:
– Nagrania z Ceremonii wręczenia Nagród Europejskich eTwinning
– Nagrania z pierwszego dnia Dorocznej Konferencji