Europejskie Nagrody eTwinning 2016

Europejskie Nagrody eTwinning 2016

Europejskie Nagrody eTwinning 2016

Główna kategoria, fundowana przez Komisję Europejską, dzieli się na trzy podkategorie.

Nagrody można zdobyć za projekty, w których biorą udział:

1. Uczniowie w wieku 4-11 lat

2. Uczniowie w wieku 12-15 lat

3. Uczniowie w wieku 16-19 lat

Obok kategorii głównej w konkursie o Nagrody eTwinning, jest także kilka kategorii specjalnych, w których nagrody ufundowały inne organizacje. W 2016 r. dostępne są następujące kategorie specjalne:

Kto może się ubiegać

Aby wziąć udział w konkursie, projekty muszą zdobyć Europejską Odznakę Jakości w którymkolwiek roku realizacji danego projektu. Tylko partnerzy projektów, które otrzymały Europejską Odznakę Jakości mogą ubiegać się o i zdobyć Nagrodę Europejską. Wszystkie projekty muszą także wykazać, że były aktywnie realizowane w roku szkolnym 2014/2015.

Projekty mogą ubiegać się o Nagrody eTwinning tylko raz. Jednak te projekty, które wykazały niezwykłe osiągnięcia na przestrzeni czasu, mogą – za przyzwoleniem Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning – ubiegać się o nagrodę po raz drugi.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2015.

Zgłoszenia wysyłane są poprzez kliknięcie w link dostępny na eTwinning Live.

Link widoczny jest w zakładce Projekty, obok projektów nagrodzonych Europejską Odznaką Jakości.

Każdego roku setki projektów walczą ze sobą w różnych kategoriach o zaszczyt zdobycia nagrody. Konkurs odbywa się na wysokim poziomie, a standardy przyjmowane przez uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekty rosną z roku na rok.

Aby dowiedzieć się więcej o ramach czasowych konkursu oraz procesie ewaluacji, wejdź w poniższe linki:

Zasady

Ewaluacja

Aby przeczytać o laureatach z 2015 roku i lat wcześniejszych wejdź w ten link:

Europejskie Nagrody eTwinning: zwycięzcy!

Dodaj komentarz