Eu(You)roketing: Promoting our Europe

Eu(You)roketing: Promoting our Europe

Przedmiot:
przedsiębiorczość

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Chorzelowie

Koordynatorzy:
Agnieszka Czepiżak
Katarzyna Skalska

Szkoły partnerskie:
ITES “R. Valturio”  (Włochy)
Lycée Camille Sée (Francja)
Lycée du Haut-Barr (Saverne – Francja)
Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcja)
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace (Czechy)
ESPE Strasbourg (Francja)
Edirne Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcja)

Obszary tematyczne:
technologia, informatyka/TIK, języki obce, edukacja medialna, nauki europejskie

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/10938/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Pierwszym zadaniem w projekcie było zaprezentowanie się partnerom. Postanowiono jednak zrobić to w niekonwencjonalny sposób. Uczniowie mieli za zadania określić swoją ulubioną, pasującą do ich osobowości markę i przedstawić się za pomocą jej wizerunku, materiałów i reprezentowanych przez nią wartości.

Kolejnym krokiem było poznawanie kultury, tradycji na poziomie kraju oraz najbliższej okolicy również z wykorzystaniem lokalnych marek, które najlepiej oddawały charakter przedstawianych zagadnień.

Następnie wszyscy wspólnie zastanawiali się, uwzględniając najistotniejsze ich zdaniem europejskie wartości, co przyczynia się do postrzegania danej marki, produktu, kampanii reklamowej, jako dobrej, pozytywnej. W międzyczasie stworzono dziewięć międzynarodowych drużyn. Każda z nich miała za zadanie stworzenie własnej marki. Musieli więc wspólnie uzgodnić, w drodze negocjacji i kompromisu, nazwę, logo, motto, produkty, a także przygotować plakaty, e-plakaty prezentujące ich ofertę. Kampania reklamowa obejmowała również spoty w TV i radio. W wyniku głosowania wybrano najlepsze i stworzono Europejskie Międzynarodowe Centrum Handlowe.

Działania projektowe wymagały użycia wielu narzędzi TIK, m.in. Padlet, Power Point, e-booki, komunikatory online (czat, forum, e-maile), Quizzes, LearningApps, aplikacje do nagrywania i obróbki plików audio i wideo. Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z tymi narzędziami. Regularne korzystanie z ich możliwości przyczyniło się to znacznie do rozwoju umiejętności cyfrowych wszystkich członków projektu. Wspólna praca w międzynarodowych grupach stanowiła wyjątkowo efektywne ćwiczenie językowe rozwijające zarówno rozumienie jaki i ekspresję, uczyła zasad komunikacji, szacunku dla odmiennego zdania czy poglądów i tolerancji. Specyficzna tematyka pozwoliła im poznać zasady przedsiębiorczości oraz zrozumieć wpływ jaki na ich życie ma reklama i wybierane marki. Oryginalne aktywności wzbudzały w uczniach ciekawość, chęć poznawania i odkrywania nowych możliwości. Dodatkowo polscy uczestnicy ćwiczyli umiejętności sceniczne prezentując efekty swojej pracy w formie krótkiego przedstawienia przed całą szkołą.

Każde działanie prowadzone było z reguły przez okres jednego miesiąca. Na każdym kroku partnerzy starali się działać razem – od etapu poznawania się nawzajem do wspólnie prowadzonej ewaluacji współpracy. W tym celu spotykali się raz w tygodniu na zajęciach pozalekcyjnych. Podczas spotkań uczniowie dyskutowali, analizowali dotychczasowe działania i podejmowali kolejne. Podstawą projektu była współpraca i komunikacja odbywająca się głównie przez TwinSpace (maile, czat, fora). Rozmowy toczyły się zarówno podczas spotkań, jak i w czasie wolnym uczniów, w ich domach. Nawiązały się liczne przyjaźnie w obrębie międzynarodowych grup projektowych. Umiejętności socjalne uczniów rozwinęły się niebywale dzięki wspólnej pracy i zabawie.

…Dla mnie było to wspaniałe doświadczenie, możliwość wykorzystania innowacyjnych metod. Bardzo spodobała mi się komunikacja z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń, wspólna nauka korzystania z nowych narzędzi, kreowanie nowych pomysłów. Całość była czymś nowym, świeżym w szkolnej rutynie i nauczaniu.

Projekt pomógł mi poznać lepiej moich uczniów I obserwować rozwój ich umiejętności I kreatywności, a sama szkoła zyskała prestiż i zainteresowanie ze strony lokalnych władz…

…To było coś nowego, kreatywnego, stanowiącego pobudzające wyzwanie. Dla uczniów stanowiło idealną okazję do szlifowania swoich umiejętności językowych i cyfrowych. Udział w  projekcie pozwolił im rozwinąć się społecznie, emocjonalnie. Z prawdziwą przyjemnością obserwowałam zaangażowanie i entuzjazm uczniów, kiedy prezentowali innym efekty swojej wspólnej pracy…

Koordynatorzy