FCL: Collaborative projects for the future classroom

FCL: Collaborative projects for the future classroom

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet . Warsztaty pt. Collaborative projects for the future classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 11-12 marca 2019 (pobyt w Brukseli w dniach 10-12 marca 2019). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Collaboration is an essential 21st-century skill, yet teaching about or through collaboration remains rare in schools because of a lack of understanding of what real collaboration in an educational setting means. The participants will explore a range of tools and ideas that help them to promote collaborative and team work among students and to integrate ICT into their teaching practice in a collaborative and sustainable way. The workshop is ideal for teachers involved in eTwinning, giving them ideas to set up more innovative collaboration projects..

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel zarejestrowany w programie eTwinning;
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
 • wypełnić internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 lutego 2018

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tego typu wydarzeniach;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.