FCL: Enhancing STEM practice and strategy in secondary schools

FCL: Enhancing STEM practice and strategy in secondary schools

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych pracujących w szkołach średnich,  do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet . Warsztaty pt. Enhancing STEM practice and strategy in secondary schools przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 26-27 kwietnia 2019 (pobyt w Brukseli w dniach 26-27 kwietnia 2019). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The course provides teachers in secondary schools with resources and ideas to help them bring effective and quality teaching of STEM disciplines (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in their classrooms, while developing and applying innovative teaching approaches to increase young students’ knowledge, skills and interest in STEM. The course includes hands-on workshops (e.g. coding) and active exploring of online resources such as virtual labs and research centers or space related activities, among other ingenious tools. The teachers have the opportunity to exchange knowledge while being introduced to different creative teaching approaches and practices, to be used both in STEM and in cross-curricula capacity, in the classroom. The course will also look into why it is important to develop a STEM strategy at the whole-school level and how to do that in practice. The course is co-organized by Future Classroom Lab, Next-Lab, TIWI, STEM School Label and Scientix, the community for Science education in Europe.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel przedmiotów ścisłych i/lub przyrodniczych pracujący w szkole średniej;
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
 • wypełnić online FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 marca 2018

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tego typu wydarzeniach;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.