FCL: Programming for the 21st century classrooms

FCL: Programming for the 21st century classrooms

Zapraszamy czynnych nauczycieli przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i informatyki, którzy chcieliby wprowadzić elementy programowania na swoich zajęciach, do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet . Warsztaty pt. Programming for the 21st century classrooms przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 13-14 maja 2019 (pobyt w Brukseli w dniach 12-14 maja 2019). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Coding and computational thinking are becoming more and more important in our society and working life. Learning to code develops various skills such as problem-solving, abstract-thinking, communication, logical reasoning and creativity, and impacts student motivation in mathematics theory as it encourages them to apply their knowledge. Schools play a key role in introducing programming to students in an engaging way and help students discover career opportunities offered by computer science. During the course teachers will learn about the importance and applications of programming in today’s society and education, learn ways to introduce programming in their teaching, discover and test different programming tools, explore ways to motivate and encourage students, and develop a programming lesson plan for their classrooms.

 Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel przedmiotów ścisłych i/lub przyrodniczych,
 2. czynny nauczyciel informatyki,
 3. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning),
 4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
 • wypełnić online FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 kwietnia 2018 (o 23:00).

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tego typu wydarzeniach;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.