FCL: Programming for the 21st century classrooms

FCL: Programming for the 21st century classrooms

Zapraszamy nauczycieli szkół średnich (informatyki, przedmiotów ścisłych (STEM) i nie tylko), którzy chcieliby wprowadzić elementy programowania na swoich zajęciach, do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet . Warsztaty pt. Programming for the 21st century classrooms przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 15-19 października 2018 (pobyt w Brukseli w dniach 14-19 października 2018). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Programming and computational thinking skills are becoming ever more important in our society and working life. Learning to code develops various skills such as problem-solving, logical reasoning and creativity, and can help student motivation in mathematics theory as it encourages them to apply their knowledge. Schools are key players in introducing programming to students in an engaging way, and help defuse negative stereotypes around computer science. During the course teachers will learn about the importance of programming in today’s society and education, learn ways to introduce programming in cross-curricular work, discover and test different programming tools, explore ways to motivate and encourage students, and develop a programming lesson plan for their classrooms.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel zarejestrowany w programie eTwinning;
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
 • wypełnić internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 września 2018

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tego typu wydarzeniach;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Kontakt:
edgar.jurkevic@frse.org.pl