Following Enigma

Following Enigma

Przedmiot:
informatyka/TIK

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Zaborze

Koordynatorzy:
Monika Mojsiejonek
Elżbieta Matras
Kamil Matras

Szkoły partnerskie:
Nuriye Mehmet Nuri Velicangil İlkokulu  (Turcja)
Balikesir Bilim ve Sanat Merkezi (Turcja)
Ecole des Marronniers (Francja)
Základná škola Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde (Słowacja)

Obszary tematyczne:
technologia, informatyka/TIK, języki obce, matematyka/geometria

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/10679/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

Na pomysł projektu wpadli uczniowie z Zaboru po lekcji historii, na której dowiedzieli się, że naukowcy, którzy rozwiązali zagadkę najsłynniejszej maszyny szyfrującej – Enigmy, byli Polakami. Skontaktowali się ze swoimi poprzednimi partnerami projektowymi ze Słowacji, którym temat również bardzo się spodobał. Grupa polsko-słowacka została wsparta przez uczniów z Francji i Turcji.

Na początku projektu uczniowie otrzymali zadanie samodzielnego wyszukania jak największej liczby wiadomości o Enigmie. Dzięki zebranym przez nich materiałom powstała prezentacja poświęcona maszynie szyfrującej i naukowcom, którzy złamali jej kod.

Następnie uczniowie indywidualnie przedstawiali się partnerom zamieszczając na TwinSpace krótkie informacje o sobie i swoich zainteresowaniach. Kiedy partnerzy poznali się już nieco lepiej przystąpili do właściwych działań projektowych.

Z każdego kraju została wybrana trzyosobowa grupa uczniów, którzy mieli zająć się wyszukiwaniem ciekawych stron o szyfrowaniu i kodowaniu. Linki do stron zamieszczane były na TwinSpace, dzięki czemu na zajęciach projektowych mogli z nich korzystać uczniowie ze szkół partnerskich. Grupa projektowa z każdego kraju przygotowywała również dla swoich partnerów zaszyfrowane wiadomości i przysłowia angielskie – część z nich została opublikowana na TwinSpace, drugą częścią dzieci wymieniały się w prywatnych wiadomościach (przysłowia te są opublikowane w internetowej publikacji będącej głównym rezultatem wspólnej pracy).

Podstawowym celem współpracy było zachęcenie uczniów do nauki kodowania i szyfrowania poprzez ćwiczenia językowe. Nauczyciele szybko zaobserwowali, że te aktywności sprawiają dzieciom wiele radości, a do tego rozwijają wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia. Dzięki temu z dużo większym zainteresowaniem podeszli do aspektów gramatycznych i lingwistycznych. Podczas omawiania przysłów zastanawiali się nad wieloznacznością dużej części angielskich słówek i nad różnicami pomiędzy zbliżonymi znaczeniowo przysłowiami w języku polskim i angielskim. Uczniowie dowiedzieli się, że kultura danego kraju bardzo wpływa na język, także na przysłowia obecne w nim.

Za sukcesem projektu stoi dobrze skoordynowany zespół nauczycieli składający się nauczyciela j. angielskiego, informatyki i matematyki oraz pedagoga szkolnego, którzy służyli uczniom wsparciem i wiedzą pomagając rozwijać różnorodne umiejętności. Każde zagadnienie było przedstawiane z wielu różnych stron, np. poznawanie kolejnych metod kodowania zaczynało się zawsze od historii danej metody, przechodziło w opis i zasady, praktyczne wykorzystanie, a następnie ćwiczenia.

Nauczyciele komunikowali się poprzez TwinSpace i prywatne wiadomości. Uczniowie korzystali z prywatnych maili i Facebooka. Tymi kanałami również wysyłali zaszyfrowane wiadomości oraz wskazówki służące ich odczytaniu.

Partnerzy starali się oprzeć wszystkie swoje aktywności na współpracy. Uczniowie wspólnie tworzyli  liczne materiały oznaczone na TwinSpace jako Common work:

Nauczyciele współpracowali przy tworzeniu harmonogramu projektu i modyfikowaniu go oraz przy tworzeniu konspektów zajęć projektowych – te najlepsze zostały zamieszczone w The book of coding and ciphering.

W swoich działaniach korzystali z narzędzi oferowanych przez platformę TwinSpace oraz Padlet, SurveyMonkey, Slideshare, Issuu. Uczniowie ponadto poznali proste metody kodowania (system binarny, Scratch i kodowanie blokowe). Dodatkowo wszyscy partnerzy wzięli udział w Godzinie Kodowania korzystając z aplikacji na stronie www.code.org. Wszystkie pomocne i interesujące dla uczniów aplikacje przetestowane podczas współpracy zostały opisane na TwinSpace i w publikacji The book of coding and ciphering.

Na zakończenie projektu uczestnicy zostali zachęceni do indywidualnego wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

 

…Praca nad projektem pozwoliła mi lepiej poznać moich uczniów…

…Działania zawarte w projekcie pokazały im, jak w sposób przyjemny i pożyteczny można spędzać czas przy komputerze. Usprawniły również ich umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Pokazały, że nauki ścisłe mogą łączyć się z nauką języków obcych. Wzmocniły w uczniach poczucie odpowiedzialności za własne osiągnięcia i proces uczenia się. Sprawiły, że uczniowie zainteresowali się historią i osiągnięciami Polaków. Zachęciły uczniów do prowadzenia samodzielnych badań i pogłębiania wiedzy dotyczącej interesujących ich zagadnień. Zacieśniły współpracę pomiędzy naszą szkołą, a szkołą ze Słowacji. Doprowadziły do nawiązania nowych kontaktów i znajomości (szkoły z Francji i Turcji)…

 …Podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki obejmuje naukę podstaw programowania w Scratchu, projekt był więc znakomitym wprowadzeniem do tego tematu. Dzięki zainteresowaniu uczniów kodowaniem i szyfrowaniem łatwiej mi było wprowadzać schematy blokowe, omawiać zagadnienia takie jak algorytmy czy pętle. Uczniowie szybciej opanowali Scratcha, a dwoje uczniów swoimi umiejętnościami wyszło daleko poza poziom szkoły podstawowej. Dodatkowo zadania zawarte w projekcie pomogły wypracować w uczniach cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do określonych rezultatów, podziałały także rozwijająco na ich umiejętność logicznego myślenia…

…Jestem doświadczonym nauczycielem z wieloletnim stażem pracy, co nie oznacza jednak, że zatrzymałam się na etapie tablicy i kredy. Lubię poszukiwać nowych rozwiązań metodycznych, przede wszystkim sposobów na większe zaangażowanie ucznia w pracę na zajęciach i poszerzanie wiedzy poza nimi. Praca nad tym projektem i współpraca z nauczycielami młodszymi ode mnie, zaangażowanymi, ciekawymi świata i pełnymi pomysłów pozytywnie wpłynęła na moją własną pracę. Zyskałam sporo nowej wiedzy i informacji o narzędziach, których wcześniej nie znałam, a które na pewno okażą się przydatne w mojej dalszej pracy z uczniem…

 

Koordynatorzy