food2explore

food2explore

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Koordynatorzy:
Ewa Gajek

Szkoły partnerskie:
Osnovna škola “Toplički heroji”, Serbia
Berkenboom Humaniora Bovenbouw, Belgia

Lista wszystkich partnerów znajduje się na profilu projektu

Obszary tematyczne:
matematyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, sztuka/muzyka/plastyka, język obcy, przedmioty zawodowe

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/22497/home
https://anicatr.wixsite.com/food2explore

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Nagroda krajowa w Czechach – 2. Miejsce
Nagroda Krajowa w Belgii w (Flandria) – 1 miejsce.
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Głównym celem projektu była eksploracja żywności z wykorzystaniem matematyki w celu badania nawyków żywieniowych, sporządzaniu statystyk dotyczących różnych rodzajów żywności, odkrywanie nauki i sztuki związanej z warzywami.

Główne założenia projektu to poznanie europejskiej kultury i tradycji. Rozwijanie znajomości języka obcego poprzez komunikację z rówieśnikami, tworzenie dokumentów, pisanie tekstów, nagrywanie filmów, a także poznanie procesów chemicznych podczas gotowania i wartości odżywczej spożywanych produktów. Pojawiły się także elementy ekonomii w zadaniach opartych na analizie cen żywności.

Każde zadania było dobrze przemyślane i przygotowane. Stworzono specjalne tutoriale pokazujące wykorzystanie narzędzi i sposób realizowania danej aktywności. Uczestnikom szczególnie podobały się sesje Mystery Skype, podczas których dużo nauczyli się na temat różnych kultur i nawyków żywieniowych. Dostrzegli znaczenie uczenia się języka angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych w szkole, aby móc z nich korzystać w późniejszym życiu. Nauczyli się także korzystać z różnych narzędzi, takich jak Word, Excel, Dysk Google, aplikacje do komunikacji internetowej, itp. Samodzielnie i w grupach prowadzili badania w Internecie. Wykorzystując swoją wiedzę i zdobywane wspólnie informacje tworzyli np. zagadki matematyczne dla innych krajów, wykresy na temat żywności. Poddawali je wspólnej analizie przygotowując statystyki do kolejnych zadań.

Mieli także szanse wykorzystać swoje umiejętności artystyczne tworząc m.in. logo projektu, a przygotowując się do sesji na Mystery Skype poznawali lepiej położenie geograficzne krajów partnerskich.

Partnerzy organizowali wiele wizualnych zadań, aby podtrzymać więź pomiędzy szkołami i zainteresowanie uczniów działaniami, np. filmy z doświadczeniami w kuchni, życie w ciągu dni, wysyłanie maskotek, zabawne zagadki, kartki świąteczne i drobne upominki, takie jak typowe belgijskie cukierki. Te zadania angażowały uczniów bezpośrednio i pomagały nawiązać przyjacielskie relacje pomiędzy partnerami. Często komunikowali się także za pośrednictwem forum TwinSpace, czatów i własnych kont w mediach społecznościowych.

Na TwinSpace oraz na Dysku Google, a także na stronie projektu, zamieszczano regularnie wypracowane materiały oraz efekty wspólnych działań, np. wspólne menu. Ustalono także oś czasu, aby dopasować terminy poszczególnych zadań i aktywności do harmonogramu pracy szkół. Dbano o to aby każde pytanie lub uwaga zawsze spotykało się reakcją wielu partnerów, aby poznać jak największe spektrum opinii. Do podejmowania wspólnych decyzji wykorzystywano liczne ankiety i spotkania online. Aby umożliwić międzynarodową interakcję quizy matematyczne rozwiązywano jednocześnie. Stworzono międzynarodowe grupy, dla których przygotowano osobne strony na TwinSpace.

 

Korzystanie z nowoczesnych technologii pomogło uczniom w radzeniu sobie z większością zadań. Udowodnili, że mogą korzystać z nowoczesnej technologii nie tylko do zabawy, ale także jako narzędzia pracy. Zaczęli nabywać umiejętności uczenia się, przejmując odpowiedzialność za planowanie i zarządzanie działaniami. Ten projekt nauczył ich także cyfrowej wielokulturowości, stali się obywatelami Cyfrowego Globu i myślę, że to jest najważniejsze.

Koordynatorka