Tydzień z fotoedycją

Tydzień z fotoedycją

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmowe, desktopowe programy do edycji zdjęć.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ niektóre omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy pobiorą i zainstalują trzy programy służące do edycji zdjęć –  Fotor, IrfanView i aplikację EasyThumbnails do tworzenia miniaturek obrazów. Poznają i przećwiczą działanie podstawowych narzędzi stosowanych do korekcji fotografii i uzyskania artystycznych efektów specjalnych. Dowiedzą się, jak dodawać do zdjęć dodatkowe elementy (np. tekst), a także nauczą się tworzyć kolaż i miniatury zdjęć.

W module 1 uczestnicy poznają Easy Thumbnails – niewielkie, darmowe narzędzie, które pozwala zmniejszać rozmiar obrazków na dysku, tworząc miniatury gotowe do użycia na przykład na stronach internetowych. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 2 uczestnicy poznają Fotor – bezpłatne narzędzie do obróbki zdjęć na komputerze, a także do tworzenia kolaży. Poznają podstawowe możliwości w zakresie modyfikacji zdjęć, a także moduł do przygotowywania kolaży z przekształconych zdjęć. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 3 to czas na poznanie IrfanView – darmowej przeglądarki plików graficznych o bardzo rozbudowanych możliwościach, która posiada także podstawowe możliwości edycji zdjęć. Nie są one zbyt rozbudowane, ale do wprowadzenia podstawowych zmian będą wystarczające. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 5.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych narzędzi i funkcjonalności trzech programów do edycji zdjęć cyfrowych,
 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami dostępnymi w proponowanych aplikacjach w celu poprawiania i modyfikowania zdjęć,
 • poznanie programu do tworzenia miniaturek zdjęć,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 3 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz pięć obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Szybkie miniatury czyli Easy Thumbnails

 • Pobranie i instalacja Easy Thumbnails
 • Tworzenie miniatur zdjęć w Easy Thumbnails
 • Zadanie 1

2. Zabawa z Fotorem

 • Pobranie i instalacja programu Fotor
 • Edycja zdjęć w programie Fotor
 • Tworzenie kolaży w programie Fotor
 • Zadanie 2

3. Poznajmy IrfanView

 • Instalacja programu IrfanView
 • Edycja zdjęć w programie IrfanView
 • Zadanie 3

 

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach.

 

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl